دکتر علیرضا اولی پور

دکتر علیرضا اولی پور

دکتر علیرضا اولی پور

Dr. Alireza Olapour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مجازی روشی مفید برای ارتقاء آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی رابطه ی باورهای مذهبی و شادکامی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی و مقایسه نشانه های روانپزشکی در کارکنان بخش روانپزشکی و غیر روانپزشکی بیمارستانهای علوم پزشکی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشته مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 2
7 پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 1
8 طراحی و تولید نرم افزار آموزشی مهارت های بالینی ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به شیوه چندرسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 2
9 معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 1، شماره: 1