دکتر محمد اکبرپور

دکتر محمد اکبرپور دانشگاه رازی

دکتر محمد اکبرپور

Dr. Mohammad Akbarpour

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در مقابل مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: شهرستان های بیرجند و خوسف) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
3 بررسی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدار در روستای سرونو علیا استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
4 تأثیر بازارچه‌های مرزی تمرچین بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 8، شماره: 1
5 تبیین استراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان هشترود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 4
6 تبیین الگوی راهبردی مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی دهستان سلوک شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
7 تبیین راهبرد مناسب برماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی دهستان سلوک شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 142
8 تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری خانه های دوم از دیدگاه جامعه میزبان و مهمان (مطالعه موردی: روستاهای ناحیه دوهزار، شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
9 تحلیل پیامدهای خزش شهری و الحاق روستاها به شهر(نمونه موردی: روستاهای پیراشهری کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 47
10 تحلیل توان های گردشگری کشاورزی نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش دینور، شهرستان صحنه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 33
11 تحلیل رضایت ساکنان روستایی از کیفیت محیط در مناطق مرزی (مورد مطالعه: بخش سیه رود شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 1، شماره: 3
12 تحلیل مدیریت پسماند روستایی با استفاده از تحلیل مدل ساختاری PLSمطالعه موردی دهستان ماهیدشت کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 1
13 تحلیلی بر مکان یابی صنایع تبدیلی جهت پایداری منطقه ای (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 4
14 رهیافتی بر مسائل موجود در بافت های فرسوده شهری در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی:محله قیطریه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 34
15 سنجش عوامل موثر بر میزان حمایت فعالیت های فرهنگی- اسلامی ساکنین از گردشگری در روستای کندوان (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 12
16 شناسایی پیشران های موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 10، شماره: 20
17 طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 4
18 مدل سازی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) مجله آموزش و مدیریت کارآفرینی دوره: 2، شماره: 3
19 نقش خلاقیت انسانی در توسعه پایدار گردشگری جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 4
20 نقش کارآفرینی برتوسعه گردشگری روستایی (کشاورزی) (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 1، شماره: 1
21 نقش و عملکرد توانمندسازی روستاییان در کارآفرینی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 1
22 واکاوی زیست پذیری روستاهای پیراشهری (مورد مطالعه: دهستان درودفرامان، شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 3
23 واکاوی عوامل موثر بر توسعه نهادی فضاهای روستایی پیراشهری، موردمطالعه بخش مرکزی شهرستان هشترود (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 4
24 واکاوی کیفیت زندگی روستاهای پیرامون شهری مطالعه موردی: دهستان درودفرامان، شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 1
25 واکاوی کیفیت محیط زندگی در روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 1
26 واکاوی میزان نگرش مردم از معیارهای مسکن مناسب روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
27 واکاوی نقش امنیت اجتماعی در سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در مناطق مرزی شهرستان قصر شیرین (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتنوفارماکولوژی، راهی به سوی آینده پایدار در تولید مواد غذایی، مغذی، حفاظت ازتنوع زیستی برای مردم بومی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
2 ارائه راهبردهای اساسی برای مدیریت توسعه گردشگری، مطالعه موردی منطقه گردشگری مروارید اندیشمندان شهرستان ساوجبلاغ (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
3 استفاده از صنعت گردشگری راهبردی برای توسعه پایداری روستایی مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری چراغیل استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 بررسی ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز نمونه موردی شهر تویسرکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
5 تاثیر تخلیه جمعیت بر فعالیتهای اقتصادی روستایی مطالعه موردی:دهستان آلمالو بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
6 تبیین نقش رویکرد توسعه پایدار در روستاهای حوزه کلانشهری (مطالعه موردی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
7 تبیین نقش رویکرد توسعه پایدار در روستاهای حوزه کلانشهری مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
8 تحلیل فرایند نقش روستاهای تبدیل شده به شهر درتوسعه فیزیکی کلانشهر نمونه موردی کلان شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
9 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی و فضای جغرافیایی بر تصویر سازی ذهنی پلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
10 تصویرسازی آینده تحولات اجتماعی، جمعیتی و سبک زندگی روستاهای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
11 چیستی و چرایی گردشگری در روستای خشگناب ( زادگاه شهریار ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
12 چیستی وچرایی بافت های شهری با تاکید بر رهیافت باز آفرینی شهری (نمونه موردی محله درمانگاه شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
13 چیستی وچرایی شاخص های توسعه پایدار در روستا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
14 رابطه بین صنعت گردشگری و کشاورزی در توسعه نواحی روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
15 رهیافتی برمسائل موجود دربافتهای فرسوده شهری درراستای توسعه شهری مطالعه موردی: شهرهشترود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 سنجش اثرات زیست محیطی بر گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای انار شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
17 سنجش استراتژی های گردشگری برای مدیریت سرزمینی در منطقه گردشگری مروارید اندیشمندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های بخش مرکزی شهرستان هشترود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
19 سنجش عوامل موثر بر میزان حمایت فعالیت های فرهنگی - اسلامی ساکنین از گردشگری در روستای کندوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
20 شکل گیری مناطق حاشیه نشینی دلیلی برعدم توسعه یافتگی مناطق روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
21 شناسایی و تبیین نقش تحولات ساختاری – کارکردی ناشی از آزاد راه زنجان-تبریز در پایداری و ناپایداری سکونتگاه های روستایی نمونه موردی شهرستان هشترود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
22 میزان رضایت مندی ساکنین از طرح های هادی روستایی با تاکید بر پایداری توسعه کالبدی فضایی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: روستای آهار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 نقش آزادراه تبریز_زنجان در تحولات ساختاری _کارکردی سکونتگاه های روستایی نمونه موردی شهرستان هشترود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
24 نقش اخلاق در مدیریت توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: روستای کردشت جلفا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
25 نقش ICT آی سی تی در توسعه نواحی روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
26 نقش جوامع محلی در مقابله با مخاطرات (زلزله ) در مناطق روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
27 نقش خلاقیت انسانی در توسعه پایدار گردشگری جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
28 نقش سنجش از دور در پیش بینی خشکسالی با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 نقش شاخص های توسعه پایدار در توسعه روستا (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
30 نقش کشاورزی مستعد در ایجاد صنایع خرد، تبدیلی و تکمیلی درراستای توسعه پایدار شهر روانسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
31 نقش مدیریت بحران در سیلاب های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
32 نقش و اهمیت آب (قنات) در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
33 نگر شها و دیدگاه های مختلف آسیب پذیری مناطق در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
34 واکاوی اثرات خشکسالی با تاکید بر بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
35 واکاوی اثرات شاخص های پایداری نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی (مورد: ناحیه صنعتی چپینی شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
36 واکاوی الگوی گردشگری اسلامی (مورد مطالعه : روستای کندوان، شهرستان اسکو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
37 واکاوی دیدگاه و نگرش جامعه روستایی به گردشگری نواحی روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
38 واکاوی شاخص های آلودگی بصری در شهرها با تأکید بر توسعه پایدار منظر شهری نمونه موردی شهر تویسرکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
39 واکاوی شاخص های مناسب برای توسعه گردشگری (شهری وروستایی)از دیدگاه جامعه میزبان و گردشگران مطالعه موردی: شهرستان بندر انزلی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
40 واکاوی گرایش و حمایت مردم بومی نواحی روستایی به گردشگری مطالعه موردی:روستای اسب فروشان شهرستان سراب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار