رسول زرگر پور

 رسول زرگر پور استاندار استان اصفهان

رسول زرگر پور

Rasoul Zargarpour

استاندار استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.