دکتر علی انوری

دکتر علی انوری دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی انوری

Dr. Ali Anvari

دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Synergy Management Model of the Holding by Fuzzy Approach; The Role of Information Technology in its Implementation (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطلاعاتی حسابداری (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی بر اساس نقش میانجی اشتراک دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 28
4 ترکیب تحلیل استواری و غربالگری فازی به منظور تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک استوار برای شبکه لجستیک خدمات؛ (مورد مطالعه شرکت توزیع برق شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
5 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمان ها با رویکرد DANP (مورد مطالعه: شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز) (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 20
6 نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New web Presentation Algorithm for Innovative Prouduct on Small Firms (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و مدل سازی ساختاری تفسیری مطالعه موردی: بانک شهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
3 ارائه یک مدل تصمیم گیری برای تعیین فعالیت های قابل برون سپاری و انتخاب استراتژی برون سپاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP)مورد مطالعه؛ شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارزیابی تاثیر ورود خودروهای هیبریدی به شبکه توزیع برق با استفاده از برنامه ریزی سناریو (مورد مطالعه توزیع برق شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
5 ارزیابی ریسک در پروژه های برون سپاری شده با تأکید بر مدیریت زمان و کیفیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی عملکرد دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر شیراز از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
7 استفاده از برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب استراتژی بهینه در تصمیمات برون سپاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
8 Ethical climate, organizational health, organizational citiznship behavior, and job burnout, in personnel OF SHIRAZ ELECTRIC POWER DISTRIBUTION COMPANY (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 Evaluating the Impact of Human Resource Productivity enhancers on Improving Financial Performance with a Combined Multiple-Criteria Decision Making and System Dynamic Approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
10 بررسی تاثیر مالی حذف انبار از طریق عدم خرید کالاهای غیراساسی و پیاده سازی تفکر ناب در شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
11 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشی مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
13 تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد مالی بر اساس نقش میانجی نوآوری سبز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
14 توسعه تفکر سیستمی و ارتقای همکاری در شرکتهای توزیع نیروی برق (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
15 طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علی فرایندها و استراتژیهای سازمان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شیراز) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
16 طراحی یک سیستم خبره فازی چند معیاره برای انتخاب اهداف عملیاتی و سنجه های ارزیابی عملکرد در ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 کابرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن جهت دسترسی به مزیت رقابتی استراتژیک پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک