دکتر محسن جاهد

دکتر محسن جاهد Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan

دکتر محسن جاهد

Dr. Mohsen Jahed

Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Animal Ethics: Islamic Approach (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی احادیث ثواب الاعمال بر اساس نظریه ی کنش گفتاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 9، شماره: 1
3 استدلال پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر: نقدی بر دیدگاه مایکل بیهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 8، شماره: 2
4 اعتبار شهودهای اخلاقی؛ نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 20، شماره: 79
5 بازخوانی نظریه شخصیت ملاصدرا از منظر نظریه شخصیت صفاتی آلپورت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 44
6 بررسی روایت کان الله و لم یکن معه شی و الان کماکان و نتایج فلسفی مترتب بر آن (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 4، شماره: 5
7 بررسی مدل زبان شناسی کلام عقلی اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 28
8 بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 93
9 پاسخ سوئین برن به مسئله شر (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 9، شماره: 12
10 پدر- مادری: مساله مجوزدهی نقد و بررسی طرح هیو لافولیت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 10، شماره: 24
11 تبیین و نقد مواجهه نجفی اصفهانی با نظریه تکامل داروین (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 19، شماره: 4
12 تحلیل وبررسی فایده گرایی عمل محور اسمارت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 43
13 چالش دوگانگی وحدت یا کثرت نوعی انسان در آراء ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 22، شماره: 2
14 چیستی شخصیت در نظام فلسفی ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 18
15 راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 13، شماره: 32
16 راهکاری تلفیقی در کاهش اضطراب مرگ بر اساس مقایسه راهکارهای یالوم و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 14، شماره: 2
17 رویکرد تحت اللفظی یا داروینی در معرفت شناسی تکاملی از نگاه مایکل روس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 1
18 رویکرد تمثیلی در معرفت شناسی تکاملی: نقد و بررسی دیدگاه مایکل روس (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 10، شماره: 20
19 صورت بندی گزاره های موجهه نزد خونجی در منطق موجهات زمانی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 13، شماره: 3
20 علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیالا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 1
21 غیاث الدین دشتکی و کتاب اخلاق منصوری (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 21، شماره: 2
22 فایده‌گرایی‌اخلاقی و تبلیغات بازرگانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 6، شماره: 12
23 فراطبیعت‌باوریِ ترکیبی کاتینگهام و نقش آن در معناداری زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 9، شماره: 2
24 فضیلت و مسئله خطای بنیادین اسناد (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 81
25 قطب الدین رازی و حل معمای مجهول مطلق (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
26 مبنای انسجام گروی وجودی ملاصدرا در باب رکن توجیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 1
27 مشکل محاسبه درفایده گرایی: نقدوبررسی نظریه جی.جی.سی اسمارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14
28 نقد و بررسی دیدگاه مایکل روس در باب رابطه علم و دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 2
29 نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 1
30 نگاهی به کتاب حقوق الحیوان فی الاسلام (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق و حیوانات: نقد و بررسی اندیشه های تام ریگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
2 بررسی روایت «کان الله و لم یکن معه شی و الان کماکان» و نتایج فلسفی مترتب بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
3 بررسی روایت کان الله و لم یکن معه شی و الان کما کان و نتایج فلسفی مترتب بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی