محمدامین آسودار

 محمدامین آسودار رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

محمدامین آسودار

Mohammadamin Assodar

رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارگونومیکی روش های شیردوشی سنتی و مکانیزه در دامداری های گاو شیری (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 3
2 ارزیابی عوامل فنی سمپاش توربینی زراعی بر کیفیت پاشش و قطر قطرات با پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
3 بهینه سازی مهم ترین پارامترهای عملکردی ردیف کار نیوماتیک با پایش لحظه ای برای بذور هندوانه و خیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلایندههای حیوانی و چگونگی مدیریت این آلایندهها جهت دستیابی به انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
2 آنالیز بهره وری نهاده ها درتولید گندم آبی مطالعه موردی: شهرستان کنگاور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
3 اثر ارتعاش دورانی بر نیروی کششی عملکرد خاک ورزی و بازده انرژی زیرشکن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 اثر الگوی کاشت در کشاورزی حفاظتی بر کارایی مصرف آب جهت احیای اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
5 اثر حفظ گیاهی گندم بر عملکرد ذرت دانه ای در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
6 اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی، کاشت و آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد گندم درشمال اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 اثر روشهای آبیاری بر تصاعد گازهای کربنه از خاک در کشت گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
9 اثر روشهای خاک ورزی و مدیریت بقایا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهری بر بعد از خاک ورزی در کشت دیم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 اثر سیستم های خاک ورزی و روش کشت بر مصرف آب آبیاری در کشت گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 اثر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت هوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
12 اثرات روش های مختلف کاشت مکانیزه بر عملکرد گندم در شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
13 اثرات زیر شکنی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 اثرات زیست محیطی کىترل تردد ادوات در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
15 اثرات سوء بکارگیری سموم شیمیایی در محصولات غیر ارگانیک و اهمیت توسعه کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
16 اثرحذف یارانه های سوخت برتولید کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
17 اثرخاک ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی بردرجه حرارت خاک و عملکرد گندمدر منطقه کبوترآباد اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
18 اثرماشین های خاک ورزی و کاشت برسرعت سبز شدن و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
19 اثز حذف یارانه ها بز روی قیمت تمام شده گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون درمنطقه باوی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
21 ارزبابی عوامل فنی بر میزان بادبردگی ونشست در سم پاش توربینی زراعی به روش اسپکتروفتومتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
22 ارزیابی اقتصادی تولید محصولات گلخانه ای دراستان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
23 ارزیابی روش های خاک ورزی حفاظتی در منطقه زاگرس خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 ارزیابی شرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان های ورامین، ری و اسلامشهر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 ازیابی وضعیت توزیع توان ماشین های کشاورزی استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 افزایش کارایی مصرف آب تحت تاثیرالگوی کاشت و خاک ورزی حفاظتی در کاشت گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 اهمیت سیستم های خاک ورزی و مدیریت بقایاگیاهی برجمعیت کرم خاکی درکشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
28 بررسی اثر الگوهای متفاوت خاک ورزی بر نفوذ پذیری خاک، سرعت سبز شدن و استقرار گندم در شرایط آبی در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 بررسی اثر نوع خاکورزی و میزان بقایای گیاهی بر خواص خاک و عملکرد ذرت دانهای رقم سینگل کراس 704 در جنوب کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 بررسی ارگونومیک صندلی رانندگان تراکتور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 بررسی بهره وری ماشین های کشاورزی درتولید محصول لوبیا دراستان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
32 بررسی تاثیر برخی مخاطرات فیزیکی و شیمیایی محیط کار بر سلامتی رانندگان کمباینهای برداشت غلات (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
33 بررسی تاثیر روش های خاکورزی و عمق کود بر عملکرد ذرت دانه ای رقم 666 در شهرستان شوشتر استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی تاثیر مصرف انرژی بررشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
35 بررسی تاثیر نظامهای بهره برداری ازماشین و اندازه زمین برعملکرد تولید و عملکرد اقتصادی محصول گندم درمنطقه رامهرمز استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
36 بررسی تأثیر میزان رطوبت و تراکم بست هبندی توسط بیلر در کنترل ریزش برگ یونجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
37 بررسی تحقق برخی از اهداف مکانیزاسیون کشاورزی و تنگناهای توسعه آن در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
38 بررسی تلفات گندم در مراحل برداشت، حمل و نقل، بوجاری و انبارداری با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
39 بررسی درصد شکستگی و ترکخوردگی برنج در کارخانههای شالیکوبی مطالعه موردی شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی رابطه مکانیزاسیون و کاهش ضایعات محصول برنج درکشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
41 بررسی راه کارهای مدیریت آب باران در کشاورزی دیم (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
42 بررسی شاخصهای انرژی مصرفی در تولید گوجه فرنگی به دو روش تولید در مزرعه و گلخانه در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
43 بررسی ضایعات از کاشت تا فرآوری در کشت چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
44 بررسی ضایعات دانه در رو شهای مختلف خرمنکوبی برنج در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
45 بررسی ضایعات گندم در مرحله حمل و نقل با استفاده از رگرسیون های خطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
46 بررسی عملکرد هیدرولیکی آبیاری درروشهای مختلف خاک ورزی و الگوی کاشت درمدیریت مصرف دبی جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
47 بررسی عوامل موثر برضایعات روغن و انرژی تحت رطوبت های مختلف برداشت و شیوه های متفاوت خشکاندن کلزا دراستان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
48 بررسی فنی اقتصادی و زیست محیطی آبگرمکنهای خورشیدی دراستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
49 بررسی قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرگوسن دو دیفرانسیل 399 فعال درکشت و صنعت امیرکبیر خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
50 بررسی کاربرد سیستم های کنترل ترافیک در عملیات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
51 بررسی مصرف انرژی و انتشار آلایندههای هوا در کارخانههای شالیکوبی مطالعه موردی شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی نفوذ پذیری خاک تحت تاثیر الگوهای متفاوت خاکورزی، کاشت و مدیریت بقایای گیاهی در زمان سبز شدن گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
53 بررسی و تحلیل وضعیت منابع توان کششی و مکانیزاسیون شهرستان خمینی شهر و ارائه راهکارهای بهبود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
54 بررسی وضعیت موجود میزان خرابی تراکتورها و مقایسه دیدگاه کشاورزان در خصوص میازن هزینه در تعمیر تراکتورها (مطالعه موردی شهرستان پل دختر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
55 پایش لحظهای پارامترهای عملکردی کارنده نیوماتیکی و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمکپردازش تصویر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
56 تاثیر خسارات کیفی دانه حین عملیات برداشت در رطوبت های مختلف بر ضایعات روغن و انرژی طی فرآیند خشکاندن کلزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
57 تاثیر روش های خاک ورزی و الگوی کاشت پلاستیکی بر مصرف آب در دو سیستم کشت مکانیزه بذر و نشاء ذرت در شمال اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
58 تاثیر روش های خاک ورزی و الگوی کاشت پلاستیکی بر مصرف آب در دو سیستم کشت مکانیزه بذر و نشاء ذرت در شمال اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
59 تاثیر روشهای کاشت بر رشد و عملکرد گندم د رشمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
60 تاثیر روشهای مختلف خاکورزی بر مصرف سوخت، مواد آلی و ناهمواری سطح خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
61 تاثیر شیوه های کاشت مکانیزاسیون و مقادیر مختلف بذر بر سبز شدن و استقرار کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
62 تاثیر مالچ عمودی بر خصوصیات فیزیکی خاک و بهبود عملکرد نیشکر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 تاثیر مدیریت بقایا، روشهای خاک ورزی و الگوی نشاءکاری بر عملکرد گیاه دارویی استویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
64 تاثیرشرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی بر افزایش خدمات به کشاورزان (مطالعه موردی: شمال استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 تاثیرشرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی بر افزایش خدمات به کشاورزان (مطالعه موردی: شمال استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 تأثیر روشهای خاک ورزی بر پراکنش عناصر غذایی و خصوصیات شیمیایی خاک در کشت گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
67 تأثیر روشهای خاک ورزی بر توسعه و تراکم ریشه گندم در منطقة خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
68 تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر مصرف سوخت مواد آلی و ناهمواری سطح خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
69 تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی و کشت در عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
70 تأثیر شیب، سیستم های خا کورزی و رو شهای کاشت بر میزان فرسایش خاک در کشت گندم دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
71 تأثیر کاربرد ساقه خردکن، ماشینهای خاکورزی حفاظتی و روشهای کاشت بر عملکرد گندم بعد از برداشت ذرت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
72 تأثیر مدیریت پسماند سویا و روش خاک ورزی در حاصلخیزی و عملکرد گندم درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
73 تحلیل بهر هوری انرژی و اقتصادی نیشکر در استان خوزستان و ارائه راهکار مناسب برای بهبود آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
74 تحلیل بهره وری مصرف آب درنیشکر و ارائه راهکارهایمناسب برای افزایش آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
75 تحلیل ومقایسه ضایعات کمی وکیفی ناشی ا زتاخیر زمانی درآسیاب نیشکرسبزو سوخته دراستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
76 تخمین هم ارز انرژی سوپر فسفات ساده تولید شده در استان مرکزی (شهر زاویه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
77 تعیین الگوی بهینه فعالیتهای تلفیقی زراعی و دامی در تعاونیهای تولید روستایی غرب استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
78 تعیین درصد پوشش بقایای گیاهی گندم و ماش درروشهای مختلف خاک ورزی و کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
79 تعیین سوخت مصرفی در عملیات برداشت نی و مقایسه میزان مصرف آن در تیغه های دروگر نیشکر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
80 تعیین مدل ریاضی مناسب با تخمین هزینه های کمباین جاندیر955 درمنطقه باوی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
81 توسعه کشاورزی پایدار توسط طراحی بانک اطلاعات ماشین های کشاورزی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
82 تهیه و تدوین روشی برای تناسبسنجی اراضی جهت اجرای خاکورزی و کاشت حفاظتی محصول گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
83 رابطه نوآوری در کشاورزی منطقه زرقان فارس با توسعه استفاده از ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
84 ساخت و توسعه دستگاه خاک ورز ارتعاشی و بررسی تأثیسر آن بر انرژی مصرفی خاک ورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
85 سیستم های خاکورزی و مدیریت بقایا گیاهی بر جمعیت کرم خاکی در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
86 ضرورت ارتقای مدیریت زیست محیطی پسماند های روغنی حاصل از مکانیزاسیون کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
87 طراحی سم پاش هوشمند درکشاورزی دقیق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
88 طراحی، ساخت و ارزیابی ضربه گیرجلو تراکتور MF399 با تاکید بر هزینه و ایمنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 کارایی مصرف آب و ارائه راهکارهای بهبود آن درمحصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
90 کاربرد نانوتکنولوژی درپوشش دهی و روانکاری ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
91 مروری بر راهکارهای مقابله با گرد وغبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
92 مطالعه و بررسی اهمیت گلخانه و شاخصهای انرژی مصرفی در تولید محصولات گلخانهای (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
93 مقایسه اقتصادی و کارایی بیولوژیکی بسترهای کشت مختلف در عملکرد قارچ صدفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
94 نگاهی به پیامدهای زیست محیطی خاک ورزی حفاظتی و لزوم به کارگیری آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
95 هیدروپونیک به عنوان یک روش کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی