دکتر مجید خادم رضاییان

دکتر مجید خادم رضاییان استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

دکتر مجید خادم رضاییان

Dr. Majid Khadem-Rezaiyan

استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه فراگیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 15، شماره: 4
2 ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دکتری حرفه ای پزشکی مشهد در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی به پژوهش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
3 Educational Quality Gap from Students Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 4
4 Epidemiology of transport accidents based on international statistical classification of diseases (ICD-10) in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 7، شماره: 1
5 Relationship between Hypnosis for Pain Management in Labor and Adverse Neonatal Outcomes: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 9، شماره: 3
6 The Role of Non-Governmental Organization in Providing Food Needs in Burn Patients (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 6، شماره: 2
7 Tramadol Overdose Induced Transient Paresthesia and Decreased Muscle Strength: A Case Series (دریافت مقاله) مجله سم شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی مشهد نسبت به کووید-۱۹ در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 1
9 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنان مشهد نسبت به کرونا ویروس جدید (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 24، شماره: 77
10 بررسی اثر مصرف قهوه در مقایسه با رژیم تغذیه ای معمول بر بهبود عملکرد روده پس از هیسترکتومی ابدومینال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 5
11 بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 145
12 بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی علامت مشهد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 13
13 بررسی فراوانی عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 16، شماره: 4
14 بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در هوا و سطوح داخلی دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
15 تاثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 2
16 حرفه ای گرایی در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 23، شماره: 86
17 درک مفاهیم ارتباط خطر: نیاز امروز جامعه پزشکی (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 18، شماره: 2
18 دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97 (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 1
19 روزانه چند هواپیما در ایران سقوط می کند؟ (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 22، شماره: 1
20 ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
21 فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
22 فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
23 فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
24 کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 6
25 کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی بر اساس مدل سروکوآل از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف تابعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 3
26 گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال (SERVQUAL Model) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
27 مروری بر الگوهای نگارش مشارکت نویسندگان در مقالات پژوهشی و ارائه الگوی کاربردی: طیف رنگی مشارکت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
28 مروری بر حرفه ای گری در پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
29 مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 20، شماره: 1
30 مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 5
31 نسبت پیامد شدید مادری و عوامل مرتبط با آن در یک بیمارستان دانشگاهی مشهد از مهر ماه ۱۳۹۸ لغایت شهریور ماه ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 3
32 نظرات کارورزان بخش مسمومین در مورد وبینار های برگزار شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 01440125_Does Synbiotic Supplementation Improve Clinical Outcomes in Critically Ill Patients HN- (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
2 HN-01440123_Effect of synbiotic supplementation on energy and protein homeostasis in critically ill patients (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
3 HN-01440126_Synbiotic Supplementation Effect on Muscle Wasting in Critically Ill Patients: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
4 HN-01780137_Association of Severity of Disease and Adequate Intake of Protein and Calories in Critically Ill Patients at Imam Reza Hospital (2018), Mashhad, Iran (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
5 The Role of Familial Environment and Financial Problems in Self-immolation (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
6 بررسی وضعیت دستیاران تخصصی پزشکی در حیطه پروفشنالیسم پزشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت