دکتر مهرداد آقائی

دکتر مهرداد آقائی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهرداد آقائی

Dr. Mehrdad Aghaei

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسرار عرفانی و رموزات بیانی در مطلعیه مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 4، شماره: 1
2 السرد الزقاقی ووصف الشخصیات فی روایه «طوق الحمام» لرجاء عالم (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی عارفانه های عاشقانه عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 55
4 بررسی وجوه تمثیلی مرغان در منطق الطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 10، شماره: 38
5 پژواک های قرآنی در اشعار فیتوری شاعر سودانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
6 تکنیک زبانی و معناسازی تک واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 8
7 روایه «حین ترکنا الجسر» لعبد الرحمن منیف(دراسه فی الانا و الغیر) (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 1، شماره: 1
8 زیباشناختی صور خیال در شرح های ابن ابی الحدید و ابن میثم با تاکید بر ترجمه برخی از خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 2، شماره: 1
9 طنین سورریالیسم غربی در صدای پای آب سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 3، شماره: 1
10 کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زبان عربی و چالش های فراروی آن در بین دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 آموزش و روش تدریس مهارت های زبانی گوش دادن و صحبت کردن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
3 بازتاب اسطوره ی سیزی، در شعر ادونیس و مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
4 بازتاب اسطوره ی سیزیف در شعر ادونیس و مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
5 بررسی تطبیقی رعایت و عدم رعایت اخلاقیات و ادب عامه در اپیزودهای دو باب «شیروگاو نر» و «بازجست کار دمنه» در دو کتاب کلیله و دمنه عبدالله بن مقفع و کلیله و دمنه ابوالمعالی نصر الله منشی» (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
6 بررسی تطبیقی غنایی و مضامین عاشقانه در اشعار «ابوالقاسم شابی» و «حسین منزوی» (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
7 بررسی تطبیقی نگرشهای سیاسی در اشعار پروین اعتصامی و فدوی طوقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
8 تحلیل اندیشه های اجتماعی پروین اعتصامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی
9 تحلیل و بررسی رنگ با تکیه بر اشعار نیما یوشیج و عبدالمعطی حجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
10 تحلیل وبررسی عنصر داستانی شخصیت پردازی رمان پل ناتمام اثرعبدالرحمن منیف (دریافت مقاله) نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی
11 سیگار خنجری از دل طبیعت بر دل طبیعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
12 مطالعه وبررسی تأثیر وتأثر روانی واجتماعی هویت، خودودیگری برمسأله عفاف وحجاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
13 مقارنه النقدالاجتماعی فی روایه حین «ترکنا الجسر» لعبدالرحمن منیف و روایه «سگ صبور» لصادق چوبک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
14 نقد و بررسی سرودههای احمد حجازی بر اساس نظریه ی ماکس لوشر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن