مهدی ایمانی مقدم

 مهدی ایمانی مقدم ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی

مهدی ایمانی مقدم

Mahdi Imani moghadam

ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.