دکتر محمد اسحاقی

دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد اسحاقی

Dr. mohammad eshaghi

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت تدوین پیوست خانواده در قوانین و طرح های کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 22
2 بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 11
3 مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 نظام قضایی و اندیشه حقوقی در کلام سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
5 واکاوی تهدیدات فرهنگی ماهواره ای و تدوین راهبردهای مقابله (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 61
6 واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
7 واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 11، شماره: 1