علیرضا خیاطیان

 علیرضا خیاطیان دانشگاه شیراز،برق- کنترل

علیرضا خیاطیان

Alireza Khayatian

دانشگاه شیراز،برق- کنترل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی رویتگر مقاوم مد لغزشی مبتنی بر مدل فازی TS برای بازسازی عیب عملگر: روش تابع لیاپانوف غیرمربعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
2 طراحی کنترل کننده فازی-تطبیقی سطح دینامیکی مبتنی بر رویت گر برای دسته ای از سیستم های غیرخطی فیدبک صریح تاخیردار با ضریب کنترلی نامعلوم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
3 کنترل خود تنظیم هوشمند یک جسم شش درجه آزادی زیرآب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 1
4 کنترل غیرمتمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Constructive Proof of Nonlinear Small-Gain Theorem for Hybrid Systems (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 Adaptive Control for a Class of Hysteretic Systems (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 Adaptive Task-Space Control of Rigid-Link Robots with Uncertain Kinematics and Dynamics and without Acceleration Measurements (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 آشکار سازو تحیح کننده داده های نامناسب در تخمین حالت سیستم های قدرت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی RBF (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 آشکارسازی خودروها با استفاده از تنظیم رنگها و گوشهها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
6 ارائه مدل دورانی - مستقل از دینامیک حرکتی جسم صلب - بر مبنای بردار خطای کوواترنیون و ارزیابی عملکرد DDF و UKF در تخمین دوران بر پایه این مدل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
7 ارائه یک الگوریتم نوین جهت مدل سازی و بهینه سازی فرآیند کریستالایزور تولید نمک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
8 استخراج الزامات دقت سنسورهای ناوبری اینرسی در رادار دهانه مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
9 استخراج معادلات حرکت یک جسم جرم متغیر در زیرآب و مدلسازی شش درجه آزادی آن به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 استفاده از شاخص ارزیابی پایداری دینامیک در جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 استفاده از شبکه عصبی در یافتن ضرایب هیدرودینامیکی یک سیستم خودگردان زیر آبی جهت مدل سازی شش درجه آزادی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
12 Identification and Adaptive Position Control of Two Mass Systems with Unknown Backlash (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 Simultaneous Stabilization of Polynomial Nonlinear Systems via Density Functions (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
14 Singular Perturbation Theory in Control of Nonlinear Systems (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 State estimation of methanol reactor using extended Kalman filter (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی عملکرد و ارائه روشی استاندارد جهت تعیین مصرف انرژی اتوبرقی خانگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
17 بررسی عملکرد و ارائه روشی استاندارد جهت تعیین مصرف انرژی بخاری برقی خانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
18 تحلیل دینامیکی پایداری ولتاژ شبکه برق فارس و بوشهر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
19 تخمینگر حالت عصبی دکوپله در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
20 تشخیص هوشمند محل ایجاد فلیکر در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 ردیابی غیر فعال هدف زیر آب با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 سیستم کنترل فازی یک سیستم خودگردان زیرآبی در کانال عمق و بهینه سازی آن با روش حداکثر شیب نرمالیز شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
23 شناسایی پارامترهای سینتیکی فرایند ترسیب هیدروکسید منیزیم به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 شناسایی و کنترل حرکت جسم متحرک شش درجه آزادی و جرم متغیر در زیر آب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 طراحی بهینه فیلترهای اکتیو هیبرید با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی برای بارهای صنعتی مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
26 طراحی و پیاده سازی یک کنترلر تعبیه شده پیشگو براساس مدل برای کنترل یک فرایند ph به کمکFPGA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 کنترل تطبیقی تعقیب سیستم های سوئیچینگ غیرخطی به فرم فیدبک اکید (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 کنترل کانال سمت و چرخش در یک AUV با کمک منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
29 کنترل هوشمند یک جسم زیر آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
30 مدلسازی حرارتی اتوی برقی خانگی : بررسی پارامترهای موثر بر توزیع دمای آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
31 مدلسازی حرارتی اتوی برقی خانگی : بررسی توزیع دما در کف اتو و راههای کاهش مصرف انرژی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
32 مدلسازی حرارتی اتوی برقی خانگی: بررسی پارامترهای موثر بر توزیع دمای آن (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
33 مقایسه عملکرد UF(Unscent Filter) و EKF در تخمین دوران جسم چرخان بر مبنای فضای برداری کوواترنیون در یک سنسور MARG (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
34 مقایسه عملکرد دو حلقه تخمینگر مستقل در تعیین موقعیت یک سیستم ناوبری زیرآب (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
35 موقعیتیابی خودروچهارچرخ خودگردان با استفاده ازتکنیک همجوشی دادهها (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
36 ناوبری خودروی هوشمنددر محیط با موانع ثابت و متحرک به کمک تصویر برداری همه جهته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر