عبدالحمید ذکایی

 عبدالحمید ذکایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

عبدالحمید ذکایی

Abdolhamid Zakaii

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.