شاهین اقبال سعید

 شاهین اقبال سعید استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

شاهین اقبال سعید

Shahin EghbalSaied

استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 King oyster mushroom production using various sources of agricultural wastes in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
2 شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
3 مقایسه عملکرد تولیدی نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی در شرایط مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرترینگزاپک اتیل برروی ارتفاع کیفیت رنگ و میزان کلروفیل چمن لولیوم پرنه رقم اسپیدی گیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
2 اثرسالیسیلیک اسیدبرروی میزان کلروفیل و خصوصیات اندام هوایی چمن لولیوم پرنه رقم اسپیدی گیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
3 انتقال ژن EGFP از طریق تلقیح مصنوعی لاپاروسکوپی به بره گوسفندان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 Cloning of Sheep FNDC5 Gene into Non-Viral Vector (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 CREATING MUTATIONS IN BACTERIAL PHYTASE GENE COMPATIBLE WITH CHICKEN CODON PREPERENCES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
6 EMBRYO MEDIATED GENE TRANSFER: POTENCIES IN AVIAN TRANSGENESIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
7 FORTIFICATION WITH OAK FRUIT FLOUR ON TEXTURE AND SENSORY PROPERTIES OF BREAD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
8 PHYLOGENETIC STUDY OF ZAR1 GENE IN DIFFERENT ANIMAL SPECIES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
9 POLYMORPHISMS IN EXON 2 OF BMP15 GENE IN AFSHARI SHEEP BREED THROUGH PCR-SSCP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
10 PRESENCE OF NUCLEASE ACTIVITY IN THE CHICKEN EGG WHITE COULD ATTENUATE CHICKEN TRANSGENESIS EFFICIENCY THROUGH SMGT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
11 بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها برهزینه های پرورش گوساله ها در دوره قبل از شیرگیری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 بررسی بیان ژن در رویان جوجه های بکرزایی شده تحت تاثیر فاکتور رشد شبه انسولینی 1- و فدروزول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
13 بررسی بیان ژن های تعیین جنس نر در جنین جوجه های بومی ایرانی تحت تاثیر آنتی آروماتاز و فاکتور رشد شبه انسولینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
14 بررسی میزان بیان ژن BMPR1B درتخمدانهای گوسفندان ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی میزان بیان ژن GDF9 در تخمدان های گوسفندان ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
16 تاثیر مکمل اسید فولیک بر برخی از فراسنجه های هماتولوژی خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
17 تاثیر مکمل اسید فولیک بر عملکرد گوساله های تازه متولد شده هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 تاثیر مکمل بیوتین بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
19 تاثیر مکمل بیوتین بر عملکرد گوساله های تازه متولد شده هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 تأثیر تغذیه سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر راندمان و ترکیب شیمیایی لاشه و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 تمایز جنسی جوجه های ماده به نر با استفاده از آنتی آروماتاز فدرازول و هورمون رشد شبه انسولین یک در تخم مرغ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
22 وجود جهش های G1 و G4 در گوسفندان نژاد شال و افشاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران