دکتر سعید تاکی

دکتر سعید تاکی دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دکتر سعید تاکی

Dr. Saeed Taki

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Cross-linguistic Validation of Processability Theory: The Case of EFL Iranian Students’ Speaking Skill (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 15
2 Effects of Telegram Stickers on English Vocabulary Learning: Focus on Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
3 Evaluating ELT Materials: A Comparison between Traditional Materials and Mobile Apps (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 20
4 Rhetorical Variation in Medical Article Abstracts Written in English and Persian (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 4
5 The Impact of Mnemosyne Computer Software on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Learning (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 5، شماره: 2
6 The Potential Role of Tasks in Iranian Pre-university Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluating current Mobile Applications for English Vocabulary learning: based on Hubbard’s framework (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
2 Evaluation of English Listening Mobile Application for Iranian Intermediate level students: Based on Hubbard’s Framework (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 Iranian EFL Teacher’s Perception towards Supervision for the Professional Development and Supervisory Relationship: Focus on The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) in Isfahan (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
4 Shadowing and EFL Listening Comprehension: Focus on Metacognitive Strategy Use, Self-Efficacy, and Achievement (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
5 The Effect of Topic Type Strategy on Iranian EFL Writing Achievement (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان