رضا آذین

 رضا آذین استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس

رضا آذین

Reza Azin

استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت آموزش های مهندسی: مطالعه موردی بررسی اثربخشی دوره آموزشی جوش مقاومتی بر اساس مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 39
2 Integrated Characterization and a Tuning Strategy for the PVT Analysis of Representative Fluids in a Gas Condensate Reservoir (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 7، شماره: 1
3 Modeling Critical Flow through Choke for a Gas-condensate Reservoir Based on Drill Stem Test Data (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 6، شماره: 3
4 درجستجوی رویکرد مدیریت دانش درمحیطهای آموزش مهندسی: مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 45
5 مدل یکپارچه آموزش، پژوهش و نوآوری در تعامل دانشگاه نسل سوم با صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Method for Estimating Porosity of Asmari rock Types using X-ray CT Technology (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
2 Assessment of empirical/theoretical relative permeability correlations for gas-oil/condensate systems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
3 آیا نتایج مدل چاه رایج برای مخازن گاز میعانی قابل اعتماد است؟ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 ارائه رابطه تجربی جدید برای پیشبینی فشار نقطه شبنم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
5 ارائه مدل جدید ترمودینامیکی NRTL-NRFبر مبنای گروه های عاملی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای توصیف رفتار فازی استخراج پروتئین در نانو سامانه های میسلی معکوس براساس تئوری جذب و معادله حالت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات دیاکسید کربن و گاز طبیعی در حضور الکترولیتها و الکل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 استفاده از منابع طبیعی هیدرات گازی به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشارات CO2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
9 امکان سنجی استفاده از مدلهای مختلف برای پیشبینی عملکرد جریانی چاه در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
10 امکانسنجی دفع گازهای گلخانهای یک پالایشگاه گازی و تزریق به یک مخزن گاز میعانی نیمه تخلیه شده: مطالعات رفتار فازی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
11 انتخاب راهبرد بهینه برای مشخصه سازی سیال گاز میعانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 Carbon Capture and Storage into Subsurface Reservoirs (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
13 CO2 Emission Reduction by Carbon Capture and Storage into Subsurface Reservoirs in Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
14 Compositional Simulation of the VAPEX process in High pressure Heavy Oil Reservoirs (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
15 Effect of Solubility and Diffusivity of Solvent in Heavy oil on the Performance of the VAPEX Process as an Enhanced Oil Recovery Process (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 Effect of Vertical Flow in Prediction of Single-Layer Gas-Condensate Reservoir Production (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
17 Evaluation of Skin Factor and Non-Darcy Effects in UndergroundGas Storage Reservoirs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
18 Experimental Investigation of Forced Gravity Drainage in Fractured Porous Media (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
19 Fabrication of dexpanthenol-loaded biodegradable dressing for wound healing (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 Measurements of Non-Wetting Phase Trapping in Porous Media using Sand Packs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
21 Modeling of Asphaltene Precipitation in a Light Oil Reservoir with High Producing GOR: Case Study (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
22 New Correlation for Estimation of Water/Oil Relative Permeability Using Multi-Gene Genetic Programming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
23 Numerical Investigation on the Applicability of Silica/Water Nanofluids in Porous Medium for EOR Enhancement (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
24 Oil Recovery Factor Analysis Along with Investigation the Effect of Rock Type, Oil Type and Gas Flow Rate (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
25 Optimization of Factors Affecting Oil Recovery During Water Flooding by DE Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
26 Optimization of Gas Sweetening Plant with Specific Energy Consumption Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
27 Prediction of Minimum Miscibility Pressure for Carbon Capture and Sequestration and Acid Gas Disposal Applications (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
28 Production of hydrophilic gilsonite nanoparticles using surface modification and planetary ball mill processes (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 Role of Fracture Network on the Performance of the VAPEX Process in Low-Permeability Heavy Oil Systems (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 Techno-economical and environmental study of utilizing alternative fuel and waste heat reuse in a cement plant (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
31 The Effects of Using Multi-Lean Amine Streams Approach in Gas Sweetening Plant Performance (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
32 بررسی چالش ها، فرصت ها و جایگاه ایران در جذب و ذخیره سازی کربن در سازند های زیرزمینی به منظور حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
33 بررسی وضعیت فلرینگ درمنطقه عسلویه همراه با ارائه راهکارهای عملی کاهش فلرینگ متناسب با شرایط منطقه طرح (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 بهینهسازی برج جذب در فرایند شیرینسازی گاز با استفاده از تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
35 پیش بینی محتوای آب گازهای اسیدی در فرایند ذخیره سازی گاز در سفره- های آب شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
36 پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مفهوم ترکیب موضعی سیال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 تحلیل دادههای تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
38 تعیین شرایط بهینه نمونهگیری از مخازن گاز میعانی بر اساس روش آماری آزمون و فرض (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
39 تولید، مشخصه سازی و بررسی تأثیر نانوذرات سیلیکا بر روی ضریب نفوذ گاز در فرایند تزریق امتزاجی کربن دی اکسید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
40 حساسیتسنجی پارامترهای مؤثر بر ضریب بازیابی در تزریق آب با شوری کم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
41 شبیه سازی برج تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گازپارسیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
42 شبیه سازی تجهیزات تزریق و برداشت در فرایند ذخیره سازی گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
43 شبیه سازی ترمودینامیکی گرادیان ترکیب در یک مخزن فوق عظیم گازمیعانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
45 مدل سازی تزریق گاز امتزاجی در مخازن نفت (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
46 مدلسازی چوک های سرچاهی یک میدان گار میعانی و محاسبه نرخ تولید از هر چاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
47 مروری بر تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
48 مطالعه آزمایشگاهی فرآیند VAPEX(Vapor Extraction) در مخازن شکافدار (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 ممیزی آب جهت بهینه کردن مصرف آب در شهرستان جم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
50 نقش ذخیره سازی زیر زمینی در تعدیل زنجیره عرضه گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
51 یک روش عددی برای تحلیل دادههای تولید از یک مخزن گاز میعانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز