دکتر رضا آذین

دکتر رضا آذین استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس

دکتر رضا آذین

Dr. Reza Azin

استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comprehensive Review of Digital Rock Physics: From Tomographic Images to Pore Network Modeling (دریافت مقاله) مجله طراحی فرآیندهای شیمیایی دوره: 2، شماره: 1
2 A Modified Four-Coefficient Model for Plus Fraction Characterization of a Supergiant Gas Condensate Reservoir (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 1، شماره: 1
3 A Three-Coefficient Model with Global Optimization for Heavy End Characterization of Gas Condensate PVT Data (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 4، شماره: 2
4 A Unified Approach for Quality Control of Drilled Stem Test (DST) and PVT Data (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 2، شماره: 1
5 آموزش مهندسی و پژوهش مبتنی بر زنجیره ارزش فناوری-مطالعه موردی: مهندسی مخزن در صنعت گاز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 89
6 ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه های تولیدی یک میدان گاز میعانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 2
7 ارزیابی کیفیت آموزش های مهندسی: مطالعه موردی بررسی اثربخشی دوره آموزشی جوش مقاومتی بر اساس مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 39
8 Integrated Analysis of Choke Performance and Flow Behaviour in High-Rate, Deviated Gas-Condensate Wells (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 2، شماره: 1
9 Integrated Characterization and a Tuning Strategy for the PVT Analysis of Representative Fluids in a Gas Condensate Reservoir (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 7، شماره: 1
10 Modeling Critical Flow through Choke for a Gas-condensate Reservoir Based on Drill Stem Test Data (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی اثر نرخ تخلیه و ترشوندگی بر مکانیزم ریزش ثقلی در تولید ازمخازن شکاف دار طبیعی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 157
12 بررسی چالش های ناشی از افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی در مخازن نفتی با تمرکز بر تاثیر آن روی ناپایداری جریان: مطالعه موردی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 155
13 بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی سولفید و میعانات گازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 6
14 بهینه سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم های نفت– آب (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 1
15 تاثیر امواج الکترو مغناطیس در ازدیاد و برداشت از مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 185
16 تغییر در خواص بین سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تاثیر فعالیت دو باکتری Bacillus licheniformis و Pseudomonas putida حین رشد در منابع کربن مختلف (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 3
17 درجستجوی رویکرد مدیریت دانش درمحیطهای آموزش مهندسی: مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 45
18 شبیه سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 24، شماره: 77
19 مدل سازی انتقال جرم فرایند حذف دی اکسید کربن از محیط زیست با هدف تولید متان سبز و بهینه سازی رشد متانوژن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
20 مدل یکپارچه آموزش، پژوهش و نوآوری در تعامل دانشگاه نسل سوم با صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 78
21 مروری بر انواع شبکه های محاسباتی جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 154
22 مروری بر روش های ازدیاد و برداشت در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 176
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comprehensive review of digital rock physics: from tomographic images to pore network modeling (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
2 A Method for Estimating Porosity of Asmari rock Types using X-ray CT Technology (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
3 A Review on Sustainable Hybrid Water Treatment Processes (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
4 Adsorption potential of silica gel and activated alumina at different humidities: An experimental and modelling study (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
5 Assessment of empirical/theoretical relative permeability correlations for gas-oil/condensate systems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
6 آیا نتایج مدل چاه رایج برای مخازن گاز میعانی قابل اعتماد است؟ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 ارائه رابطه تجربی جدید برای پیشبینی فشار نقطه شبنم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
8 ارائه مدل جدید ترمودینامیکی NRTL-NRFبر مبنای گروه های عاملی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای توصیف رفتار فازی استخراج پروتئین در نانو سامانه های میسلی معکوس براساس تئوری جذب و معادله حالت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات دیاکسید کربن و گاز طبیعی در حضور الکترولیتها و الکل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 ارزیابی ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه و فناوری مسئولیت اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس (عسلویه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
12 ارزیابی میزان ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس (عسلویه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
13 استفاده از منابع طبیعی هیدرات گازی به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشارات CO2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
14 امکان سنجی استفاده از مدلهای مختلف برای پیشبینی عملکرد جریانی چاه در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
15 امکانسنجی دفع گازهای گلخانهای یک پالایشگاه گازی و تزریق به یک مخزن گاز میعانی نیمه تخلیه شده: مطالعات رفتار فازی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
16 انتخاب راهبرد بهینه برای مشخصه سازی سیال گاز میعانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Carbon Capture and Storage into Subsurface Reservoirs (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
18 CO2 Emission Reduction by Carbon Capture and Storage into Subsurface Reservoirs in Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
19 Compositional Simulation of the VAPEX process in High pressure Heavy Oil Reservoirs (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
20 Effect of Solubility and Diffusivity of Solvent in Heavy oil on the Performance of the VAPEX Process as an Enhanced Oil Recovery Process (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 Effect of Vertical Flow in Prediction of Single-Layer Gas-Condensate Reservoir Production (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
22 Energy audit and process simulation of a gas refinery stabilization unit (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
23 Evaluation of Skin Factor and Non-Darcy Effects in UndergroundGas Storage Reservoirs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
24 Experimental Investigation of Forced Gravity Drainage in Fractured Porous Media (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
25 Experimental Reduction of Condensate Trapping by CaCO۳ Nanofluid Injection in Sandpacks (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
26 Experimental Study of Water alternating- CO۲ Coreflooding Performance as Enhanced Oil Recovery (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
27 Fabrication of dexpanthenol-loaded biodegradable dressing for wound healing (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 Fabrication of dye-sensitized solar cells based on the electrospun TiO۲nanofibres sensitized by the cocktail of natural dyes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
29 Liquid Repellency in Gas Condensate Reservoirs Using Different Chemical Treatment Agents (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
30 Measurements of Non-Wetting Phase Trapping in Porous Media using Sand Packs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
31 Modeling of Asphaltene Precipitation in a Light Oil Reservoir with High Producing GOR: Case Study (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
32 New Correlation for Estimation of Water/Oil Relative Permeability Using Multi-Gene Genetic Programming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
33 Numerical Investigation on the Applicability of Silica/Water Nanofluids in Porous Medium for EOR Enhancement (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
34 Oil Recovery Factor Analysis Along with Investigation the Effect of Rock Type, Oil Type and Gas Flow Rate (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
35 Optimization of Factors Affecting Oil Recovery During Water Flooding by DE Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
36 Optimization of Gas Sweetening Plant with Specific Energy Consumption Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
37 Prediction of Minimum Miscibility Pressure for Carbon Capture and Sequestration and Acid Gas Disposal Applications (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
38 Production of hydrophilic gilsonite nanoparticles using surface modification and planetary ball mill processes (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 Role of Fracture Network on the Performance of the VAPEX Process in Low-Permeability Heavy Oil Systems (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 Selection of the best macroalgae species from the Persian Gulf zone for the production of biofuel using hydrothermal liquefaction process (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
41 Techno-economical and environmental study of utilizing alternative fuel and waste heat reuse in a cement plant (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
42 The Effects of Using Multi-Lean Amine Streams Approach in Gas Sweetening Plant Performance (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
43 بررسی چالش ها، فرصت ها و جایگاه ایران در جذب و ذخیره سازی کربن در سازند های زیرزمینی به منظور حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
44 بررسی فنی اقتصادی آلاینده های نفتی و گازی صنایع موجود در پارسجنوبی بر تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
45 بررسی وضعیت فلرینگ درمنطقه عسلویه همراه با ارائه راهکارهای عملی کاهش فلرینگ متناسب با شرایط منطقه طرح (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 بهینهسازی برج جذب در فرایند شیرینسازی گاز با استفاده از تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
47 پیش بینی محتوای آب گازهای اسیدی در فرایند ذخیره سازی گاز در سفره- های آب شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
48 پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مفهوم ترکیب موضعی سیال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 تحلیل دادههای تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
50 تحلیل و بررسی روش های عددی محاسبه تبدیل لاپلاس معکوس بااستفاده از نرم افزار متلب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
51 تعیین شرایط بهینه نمونهگیری از مخازن گاز میعانی بر اساس روش آماری آزمون و فرض (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
52 تولید، مشخصه سازی و بررسی تأثیر نانوذرات سیلیکا بر روی ضریب نفوذ گاز در فرایند تزریق امتزاجی کربن دی اکسید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
53 حساسیتسنجی پارامترهای مؤثر بر ضریب بازیابی در تزریق آب با شوری کم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
54 دسته بندی مشکلات حفاری با استفاده از روش های یادگیری ماشین،مطالعه موردی یکی از میادین دریایی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
55 شبیه سازی برج تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گازپارسیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
56 شبیه سازی تجهیزات تزریق و برداشت در فرایند ذخیره سازی گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
57 شبیه سازی ترمودینامیکی گرادیان ترکیب در یک مخزن فوق عظیم گازمیعانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
59 مدل سازی تزریق گاز امتزاجی در مخازن نفت (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
60 مدلسازی چوک های سرچاهی یک میدان گار میعانی و محاسبه نرخ تولید از هر چاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
61 مروری بر تغییر ترشوندگی مخازن گاز میعانی با استفاده از نانوذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
62 مطالعه آزمایشگاهی فرآیند VAPEX(Vapor Extraction) در مخازن شکافدار (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 ممیزی آب جهت بهینه کردن مصرف آب در شهرستان جم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
64 نقش ذخیره سازی زیر زمینی در تعدیل زنجیره عرضه گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
65 یک روش عددی برای تحلیل دادههای تولید از یک مخزن گاز میعانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز