دکتر امیر آزادی

دکتر امیر آزادی Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

دکتر امیر آزادی

Dr. Amir Azadi

Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Reversed-phase High Performance Liquid Chromatography (HPLC) method for bio-analysis of Methotrexate (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 2
2 A reversed-phase high performance liquid chromatography approach for analysis of 5-Fluorouracil (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 1
3 An overview on multi-ingredient memory enhancers and Anti-Alzheimer’s formulations from Traditional Persian Pharmacy (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 4
4 Cell organelle-shaped liposomes: A novel approach to present the stable intracellular drug delivery systems (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 2
5 Cyproterone acetate-loaded solid lipid nanoparticles (SLNs) and nanostructured lipid carriers (NLCs): preparation and optimization (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 4
6 Evaluation of possible preventive activity of Elaeagnus angustifolia L. against osteoporosis, an in vivo study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 4
7 Instability kinetic evaluation of methotrexate in physiologic pH and temperature condition (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 5، شماره: 2
8 Pharmacy or PharmaNBIC: Thinking about 50 years ahead of pharmacy today+ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 1، شماره: 4
9 Preliminary study for the preparation of fatty acid bioconjugated L-asparaginase micellar nanocarrier as a delivery system for peptide anti-cancer agents (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 6، شماره: 3
10 Solid-phase nano extraction as a green approach for the analyte isolation (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 9، شماره: 1
11 The necessity of revision and reform in Iran pharmacy education: Finding a way for evolution (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 7، شماره: 4
12 بهینه سازی نوین تهیه پودر قهوه هسته خرما به عنوان فرآورده طب سنتی و بومی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Drug Delivery System, Based on Carrier Erythrocytes for the Delivery of the Antiepileptic Drug, Sodium Valproate (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
2 Presentation of a mathematical model for describing and predicting the release of methotrexate and sodium valproate from polymer nanogels using finite difference method (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران