منصوره حور علی

 منصوره  حور علی

منصوره حور علی

Mansoreh Hoorali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.