دکتر زهرا اهری

دکتر زهرا اهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهرا اهری

Dr. Zahra Ahari

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
2 از ذهنیت عامه تا تظاهر کالبدی:امامزاده سیداسماعیل، تهران قاجاری، و رفع تعارضات اجتماعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
3 از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از ۱۳۰۹ تا ۱۳۴۵ (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 20، شماره: 1
4 تاملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 1
5 تحقیقات مسئله مدار در معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 87
6 تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 2
7 جست وجویی در نقش و اهمیت بقاع خیر در ایران سده نهم هجری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 11، شماره: 22
8 حاشیه ومسکن در شهرکهای حاشیه ای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 16، شماره: 16
9 دروازه در شهرهای سده‌های نخست اسلامی ایران (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 17
10 معمارباشی های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 32، شماره: 4
11 معماری شهری مسجد در مکتب اصفهان دستورزبان و واژگان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برنامه ریزی برای کاهش خطر زلزله در مقیاس منطقه ای نمونه دره طارم (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله