رضا شیران

 رضا شیران مشاور عالی شهردار تهران و مشاور حقوقی وزیر کشور

رضا شیران

Reza Shiran

مشاور عالی شهردار تهران و مشاور حقوقی وزیر کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.