پروفسور مهرداد آذین

پروفسور مهرداد آذین دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

پروفسور مهرداد آذین

Prof. Mehrdad Azin

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش تولید آنتی بیوتیک تایلوزین در باکتری Streptomycess fradiae با استفاده از روش موتاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
2 افزایش میزان تولید آنزیم گزیلاناز از باسیلوس موجاونسیس با استفاده از روش جهش‏زایی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 11
3 Evaluating the Effect of Microbial Stimulation and Oxidative Stress on Increasing β-Carotene Production in Blakeslea trispora (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی دوره: 4، شماره: 1
4 Evaluation of the potential of two native microalgae isolates of the Persian Gulf in different culture scales for possible bioethanol production (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی دوره: 5، شماره: 2
5 UV mutagenesis for the overproduction of xylanase from Bacillus mojavensis PTCC ۱۷۲۳ and optimization of the production condition (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 11
6 بررسی تاثیر استفاده از ویناس در خوراک گوسالههای هلشتاین بر کیفیت گوشت آنها به منظور مصرف در جیره غذایی نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 3
7 بررسی حذف رنگ Reactive Black 5 به‌وسیله باکتری‌های نمک دوست و تحمل‌کننده نمک جداشده از پساب کارخانه‌های نساجی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 7، شماره: 26
8 بررسی فاکتورهای موثر بر بهینه سازی تولید پلیمر زیستی پلی هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) به روش پلاکت-برمن و بهینه سازی بهره وری تولید با تکنیک کشت سلولی با تراکم بالا (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 4
9 بهبود تحمل به اتانول سویه صنعتی مخمر با ترکیبی از جهش زایی و مهندسی تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 43
10 بهینه سازی تولید آنزیم های سلولاز و لیپاز و پکتیناز (Penicillium halotolerans) با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 47
11 بهینه سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 1
12 بهینه‌سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 9
13 بهینهسازی محیطکشت مخمر ساکارومایسس سروزیه با استفاده از شربت گلوکز و عصاره خیسانده ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 9، شماره: 35
14 تولید صمغ زانتان توسط سویه بومی باکتری زانتوموناس سیتری در محیط آب پنیر وارزیابی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 8، شماره: 30
15 تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 10، شماره: 1
16 جداسازی و شناسایی سویههای بومی مولد فیتاز و بهینهسازی تولید آنزیم در آنها (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 23
17 جهش‏زا‏‏یی توسط UV و اسید نیترو برای افزایش تولید رنت در Rhizomucor miehei (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 10
18 سم زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر توسط آهک اشباع به منظور تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 1
19 مقایسه تولید سلولاز در سلولهای جهشیافته Trichoderma parceramosume PTCC۵۱۴۰ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 22
20 مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC۱۱۱۸ “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تکنیک جهش و انتخاب در ایجاد موتانهای زاننتوموناس سیتری با قابلیت تولید بیشتر زانتان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
2 Bleaching of Reactive Black 5 by the Halophiles bacteria isolated from the wastewater of textile factories (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 Improving ethanol tolerance in a commercial yeast strain by acombination of mutation and evolutionary engineering (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 Integrated Biorefineries (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 Optimization of bagasse pretreatment for production of bioethanol whit the help of ultrasound energy by Taguchi method (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6 Optimization of bagasse pretreatment for production of bioethanol whit the help of ultrasound energy by Taguchi method (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
7 Optimization of Simultaneous Production of Amylase, Pectinase and Cellulase, by Aspergillus oryzae (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
8 بررسی اثر استرس اکسیداتیو بر افزایش تولید بتاکاروتن درکپک بلاکسلا تریسپورا در حضور باکتری سراشیا مارسسنس (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 بررسی تغییر بیان آنزیمهای دخیل در تولید اتانول از طریق آنالیز پروتئومیکس پس از موتاسیون تصادفی در سویه بومی ساکارومیسس سروزیه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 بررسی تیمار آنزیمی در بهبود فرایند قند گیری از خرما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
11 به کارگیری تکنیک جهش و انتخاب برای افزایش تولید آنزیم رنت درRhizomucor miehei با استفاده ازUV (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
12 بهینه سازی اندازه ذرات، رقت اسید و مدت زمان قرار گرفتن در دمای بالا در پیش تیمار باگاس نیشکر به روش ماکرویوو/اسید در فرایند تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
13 بهینه سازی پیش تیمار باگاس نیشکر با استفاده از روش اسید رقیق (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 بهینه سازی سویه بومی ساکارومیسس سروزیه از طریق موتاسیون تصادفی به منظور افزایش بازده اتانول (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
15 تاثیر اندازه ذرات باگاس نیشکر در پیش تیمار از طریق انرژی التراسوند و امواج ماکروویو برای تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
16 تاثیر منابع کربن لیپیدی و منابع نیتروژن مختلف برتولید آنزیم لیپاز ازیک سویه بومیGeobacilllus stearothermophilus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
17 تولید بیواتانول از همی سلولز با استفاده از مخمرPichia stipitis خوگرفته به محیط کشت حاوی باگاس نیشکر هیدرولیز شده (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
18 تولید بیواتانول از همی سلولز باگاس نیشکر در پیش تیمار اسید رقیق با مخمرPichia stipitis (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 روش سریع جداسازی باکتری ترموفیل مولد لیپاز از پساب کارخانه تولید کننده چیپس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 زیست چارگی پساب کارخانه قند شاهرود (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن