مهرداد آذین

 مهرداد آذین دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

مهرداد آذین

Mehrdad Azin

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش تولید آنتی بیوتیک تایلوزین در باکتری Streptomycess fradiae با استفاده از روش موتاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 3
2 سم زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر توسط آهک اشباع به منظور تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تکنیک جهش و انتخاب در ایجاد موتانهای زاننتوموناس سیتری با قابلیت تولید بیشتر زانتان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
2 Bleaching of Reactive Black 5 by the Halophiles bacteria isolated from the wastewater of textile factories (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 Optimization of bagasse pretreatment for production of bioethanol whit the help of ultrasound energy by Taguchi method (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
4 Optimization of bagasse pretreatment for production of bioethanol whit the help of ultrasound energy by Taguchi method (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
5 Optimization of Simultaneous Production of Amylase, Pectinase and Cellulase, by Aspergillus oryzae (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6 بررسی تغییر بیان آنزیمهای دخیل در تولید اتانول از طریق آنالیز پروتئومیکس پس از موتاسیون تصادفی در سویه بومی ساکارومیسس سروزیه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بررسی تیمار آنزیمی در بهبود فرایند قند گیری از خرما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
8 به کارگیری تکنیک جهش و انتخاب برای افزایش تولید آنزیم رنت درRhizomucor miehei با استفاده ازUV (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
9 بهینه سازی اندازه ذرات، رقت اسید و مدت زمان قرار گرفتن در دمای بالا در پیش تیمار باگاس نیشکر به روش ماکرویوو/اسید در فرایند تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
10 بهینه سازی پیش تیمار باگاس نیشکر با استفاده از روش اسید رقیق (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 بهینه سازی سویه بومی ساکارومیسس سروزیه از طریق موتاسیون تصادفی به منظور افزایش بازده اتانول (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
12 تاثیر اندازه ذرات باگاس نیشکر در پیش تیمار از طریق انرژی التراسوند و امواج ماکروویو برای تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
13 تاثیر منابع کربن لیپیدی و منابع نیتروژن مختلف برتولید آنزیم لیپاز ازیک سویه بومیGeobacilllus stearothermophilus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
14 تولید بیواتانول از همی سلولز با استفاده از مخمرPichia stipitis خوگرفته به محیط کشت حاوی باگاس نیشکر هیدرولیز شده (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
15 تولید بیواتانول از همی سلولز باگاس نیشکر در پیش تیمار اسید رقیق با مخمرPichia stipitis (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 روش سریع جداسازی باکتری ترموفیل مولد لیپاز از پساب کارخانه تولید کننده چیپس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 زیست چارگی پساب کارخانه قند شاهرود (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن