علیرضا لرک

 علیرضا لرک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

علیرضا لرک

AliReza Lork

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علل تأخیرات در پروژه های مسکونی شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
2 ارائه یک رابطه جهت تخمین ضرایب نشست خاک رس بنتونیتی ترکیب شده با سیمان،آهک و سیمان-آهک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
3 ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان مصالح شرکت های عمرانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
4 اولویت بندی روش های مرسوم اجرای ایستگاه های زیرزمینی مترو تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
5 اولویت بندی روشهای مرسوم اجرای ایستگاه های زیرزمینی مترو تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
6 اولویت بندی مهمترین معیارهای موثر بر رویکرد تلفیقی از فرآیندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (مورد مطالعه: پروژه ایستگاه زیرزمینی خط 7 متروی تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
7 اولویت بندی مهمترین معیارهای موثر بر رویکرد تلفیقی از فرآیندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (مورد مطالعه:پروژه ایستگاه زیرزمینی خط 7 متروی تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
8 بررسی چالش های قراردادهای بخش دولتی و خصوصی در شهرداری منطقه 9 تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بررسی شدت تاثیر تاخیرات در های انبوه پروژه سازی مسکن از دیدگاه پیمانکاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
10 بررسی کارآیی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر عملکرد قراردادهای تجمیعی پروژه (IPD) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 بررسی مدیریت ذینفعان در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
12 بررسی و ارزیابی میزان تاثیر عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
13 بررسی و طبقه بندی علل تاخیر در پروژه های ساخت و ساز و ارایه راهکارمطالعه موردی :شرکت مخابرات ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
14 تاثیر استفاده از نمای دو پوسته در ساختمان مسکونی به روش پارامتریک از منظر انرژی و نور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
15 تحلیل ساختار استاندارد مدیریت PMBOK در کنترل هزینه و بررسی تاثیر آن در مدیریت پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه تقاطع فتح -ایران خودرو) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
16 تحلیل ساختار استاندارد مدیریتPMBOKدر کنترل هزینه و بررسی تاثیر آن در مدیریت پروژه های عمرانی مطالعه موردی: پروژه تقاطع فتح -ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 در انتخاب روش اجرای ایستگاه های زیرزمینی مترو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
18 رتبه بندی معیارهای کلیدی در انتخاب تامین کنندگان مناسب مصالح ساختمانی شرکت های پیمانکاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
19 شناسایی تاثیرات مدیریت یکپارچگی بر پروژه های عمرانی صنعت نفت و گاز مطالعه موردی پروژه های ایستگاه های تقویت فشار گاز استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
20 شناسایی چالش ها و مدیریت هزینه مبتنی بر PMBOK در پروژه تقاطع غیرهم سطح فتح ایران خودرو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
21 شناسایی عوامل موثر در بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
22 شناسایی مهمترین معیارهای موثر بر مدیریت پروژه ایستگاه زیرزمینی خط 7 متروی تهران با رویکرد تلفیقی از فرآیندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
23 شناسایی مهمترین معیارهای موثر بر مدیریت پروژه در ایستگاه های زیرزمینی مترو با تلفیقی از فرآیندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
24 شناسایی و ارزیابی معیارهای شایستگی مدیران پروژههای عمرانی مطالعه موردی: دستگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
25 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب پیمانکاران مطالعه موردی: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 شناسایی و تحلیل تاثیرات مدیریت ریسکبر پروژه های عمرانی صنعت نفت و گاز مطالعه موردی ساختمان های مخابرات ایستگاه های تقویت فشار گاز استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
27 شناسایی و رتبه بندی عوامل حادثه ساز و مخاطره آمیز در کارگاههای مترو شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
28 شناسایی و رتبه بندی هزینه های ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت ریسک با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
29 علل و اثرات تاخیر در پروژه های عمرانی (نمونه موردی: پروژه های انبوه سازی مسکن) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 عنوان بررسی تاثیر مدیریت ذی نفعان با استفاده از مدل سه شاخگی در پروژه متروی فرودگاه امام خمینی(ره)تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
31 عوامل موثر بر انتخاب نوع قراردادهای پروژه های عمرانی و میزان موفقیت آنها در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 مدیریت ذی نفعان در پروژه های عمرانی با نگرشی ویژه به پروژه متروی فرودگاه امام خمینی (ره) تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
33 مدیریت ذی نفعان در پروژه های عمرانی با نگرشی ویژه به پروژه متروی فرودگاه امام خمینی ره تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
34 مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان انرژی پلاس با بهره گیری از فناوری هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
35 نقش مدیریت مصالح بر کیفیت ها پروژه ی راهسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه