دکتر محمدرضا قانع

دکتر محمدرضا قانع دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز

دکتر محمدرضا قانع

Dr. Mohamad Reza Ghane

دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی رویدادهای موثر بر روند موضوعی پژوهش های آینده در علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
2 مسائل، چالش ها و حوزه های موضوعی آینده علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران: تحلیل دیدگاه های متخصصان این حوزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
3 مقایسه نیاز اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاه بر اساس تحلیل استنادی انتشارات آنها درISI و SCOPUS (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 7
4 مقایسه و تحلیل گرایش های موضوعی پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 35
5 میزان همبستگی خود – استنادی با ضریب تاثیر مجله های علمی حوزه ی علوم پزشکی در گزارش های استنادی نشریات فارسی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدیریت محتوا در فضای مجازی ایران: رویکرد دسترسی آزاد به اطلاعات علمی (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی