نیما حسن زاده

 نیما حسن زاده استاد مشاور انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

نیما حسن زاده

Nima Hasanzadeh

استاد مشاور انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Factors Affecting the Development of Sports Entrepreneurship (Case Study: Ardabil Province in Iran) (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 2
2 Investigating the Impact of the Environmental and Spatial Dimension of the Health Sidewalks of Ardabil on People's Tendency to Participate in Physical Activity (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 5، شماره: 1
3 Needs Assessment and Reasons for Consuming Food Supplements for Body-Building and Weightlifting Athletes in Ardabil Province (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
4 Sport’s Function Analysis in Iran's Development (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
5 Studying the Methods of Using the Donors’ Capacity in the Development of Sports Infrastructure in Ardabil Province in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 2
6 تبیین عوامل موثر بر توسعه کار آفرینی ورزشی؛ رویکرد جامعه شناختی و بوم شناسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 1
7 عوامل موثر بر توسعه ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط جوسازمانی ورضایت شغلی بامیزان مشارکت کارکنان درتصمیم گیری مدیران ادارات ورزش وجوانان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
2 ارتقای سطح فعالیت بدنی دانشجویان بر اساس مدل اکولوژی اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
3 بررسی اثرات رویداد بر جامعه میزبان (مطالعه موردی مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
4 بررسی تاثیر بعد رنگ پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
5 بررسی تاثیر بعد فرم پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
6 بررسی عوامل کششی انگیزاننده گردشگران ورزشی در انتخاب مقصد ( مطالعه موردی استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
7 تاثیر تبلیغات توصیه ای بر تمایل به خرید مشتریان ورزشی از طریق ارزش ویژه برند مورد مطالعه: مشتریان کفش های ورزشی تن تاک در شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
8 تحلیل نرم افزار Unlocked مسابقات فرمول یک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
9 دیدگاه اجتماعی و اقتصادی دولت به اوقات فراغت شهروندان انگلیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
10 شناسایی ابعاد نفوذ اجتماعی در قصد استفاده از تجارت اجتماعی توسط مصرف کنندگانورزشی: یک مدل کیفی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
11 شناسایی شاخص های ارتباطی موثر در تعاملات بین مربی و ورزشکار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
12 علل مصرف مکمل های غذایی ورزشکاران رشته پرورش اندام و وزنه برداری استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 مطالعه نقش باشگاه های خصوصی در توسعه ورزش استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
14 نیازسنجی مکمل های غذایی ورزشکاران رشته پرورش اندام و وزنه برداری استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران