سید جعفر هاشمی

 سید جعفر هاشمی

سید جعفر هاشمی

Seyedjafar Hashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نسبت ترکیبی کیتوسان-نانورس بنتونیت بر خواص مکانیکی، نفوذپذیری به بخار آب و ریزساختار فیلم نانو کامپوزیت (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی پارامترهای خشک شدن میوه فیجوآ در خشک کن انجمادی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی تاثیر ارتفاع سقوط، سرعت حرکت نقاله و جنس سطح برخورد بر سطح و حجم کوفتگی سیب رقم گلدن دلیشز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی تاثیر نرخ بارگذاری بر میزان بیوگاز تولید شده از فضولات گاوی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 75
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر امواج فراصوت بر راندمان تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 اثر پیش تیمار اسمزی بر روند از دست دادن آب، جذب مواد جامد و بازجذب ورقه قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر زمان بخاردهی بر روی کیفیت پخت برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
4 اثر زمان بخاردهی بر روی کیفیت پخت برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 بررسی اثر پیش تیمار اسمزی بر روند خشک شدن و رنگ ورقه های قارچ دکمه ای( Agaricus Bisporus) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی اثر زمان بخاردهی برتغییرات رنگ برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 بررسی اثر زمان بخاردهی برتغییرات رنگ برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
8 بررسی اثرات بارگذاری ضربه ای و ترسیم نمودارشتاب-زمان میوه سیب با استفاده ازآونگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 بررسی تاًثیر جنس صفحه جاذب و نوع سیال در عملکرد یک خشک کن خورشیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 بررسی تاثیر ارتعاش ناشی از حمل و نقل جاده ای بر لهیدگی میوه های کیوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
11 بررسی تغییرات رنگ کلی در طی خشک کردن موز پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی جایگاه مدت در داوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
13 بررسی زمان و سرعت عبور صوت از درون بافت میوه ی کیوی با استفاده از روش آکوستیک (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
14 بررسی مقایسه ای عناصر مغذی N.P.K پسماند حاصل از بیوگاز و کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
15 بررسی و ارزیابی مقایسه ای فرایند تبدیل برنج با ترکیبات مختلف ماشینهای تبدیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
16 بررسی ویژگی های بیودیزل تولید شده از روغن پسماند آشپزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
17 تاثیر زمان خیساندن و فشار بخاردهی در فرآیند پاربویلینگ بر ضریب تبدیل درصد برنج طارم محلی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 تأثیر زمان برداشت بر خواص فیزیکی و تبدیل ارقام برنج پرمحصول و کم محصول (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
19 تشریفات و احکام دادرسی در داوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
20 تعیین ضریب انتشار حرارت دانه گندم با استفاده از روش دیگرسون (at) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
21 تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از صفحه داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
22 درجه بندی مرکبات با استفاده از نیروی گریز از مرکز و ثقل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
23 سنجش بافت میوه ی کیوی با استفاده از آزمون غیرمخرب آکوستیک (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
24 طراحی و ساخت خاک ورز اولیه مارپیچی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 طراحی و ساخت و ارزیابی مجموعه آزمایشگاهی پاربویلینگ با هدف کاهش ضایعات برنج در هنگام تبدیل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 طراحی،تحلیل و ساخت دستگاه آزمایشگاهی( .soil bin (S.B توسط نرم افزار solid works (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
27 کمپوست فضولات حیوانی و معیار شیمیایی برای ارزیابی بلوغ کمپوست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)