علی اکبر آشوری

 علی اکبر آشوری مدیر مرکز مدیریت راههای کشور

علی اکبر آشوری

Aliakbar Ashori

مدیر مرکز مدیریت راههای کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.