دکتر مجتبی امیری مجد

دکتر مجتبی امیری مجد دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر

دکتر مجتبی امیری مجد

Dr. Mojtaba AmiriMajd

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افز ایش انگیزش یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 1
2 اثربخشی "درمان واقعیت مجازی به همراه آروماتراپی" بر علائم اضطراب، افسردگی و تنش بیماران کلیوی تحت همودیالیز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
4 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی در تعدیل حسی حس وستیبولار/تعادل کودک دارای اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
5 اثربخشی درمان واقعیت مجازی همراه با آروماتراپی بر شدت درد بیماران کلیوی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 3
6 اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 7، شماره: 27
7 اثربخشی زوج درمانی شناختی- سیستمی گاتمن در تعارض های زناشویی متقاضیان طلاق (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 3
8 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم اضطراب، افسردگی و استرس بیماران کلیوی تحت همودیالیز (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 6
9 اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ بر ادارک دیداری–فضایی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 1
10 Comparing the Effectiveness of Guided Imagery and Lazarus Multimodal Therapy on COVID-۱۹ Anxiety and Life Expectancy in People Recovered From COVID-۱۹ (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
11 Comparison of the Effectiveness of Child-Parent Relationship Trianing and Barkley’s Parent Training in Behavioral-Emotional Problems of Children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 3، شماره: 9
12 Evaluation of COVID-۱۹ Stress in University Students According to Their Socio-demographic Characteristics Based on Machine Learning Algorithms (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
13 بررسی تاثیر توانبخشی شناختی بر ارتقاء توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی مقطع ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 23
14 پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و تاب آوری در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید-۱۹) (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 51
15 پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس اضطراب اجتماعی و علائم وسواسی- اجباری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 37
16 پیش بینی افسردگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در کودکان ۷ تا ۱۲ سال (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 24
17 پیش بینی فراوانی مراجعه زنان جوان به آرایشگاه بر اساس عزت نفس، کمال گرایی و نگرش نسبت به ظاهر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 28
18 پیش بینی قضاوت اخلاقی در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش های شخصی - خانوادگی و خودپنداره (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 2
19 پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت‌های مقابله‌ای، فاصلۀ اجتماعی و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
20 تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبود رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 3
21 تاثیر روش نمایش خلاق بر کاهش اختلال های درون نمود کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 3
22 تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
23 تعیین رابطه سبک زندگی و نظم جویی شناختی هیجان با شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قزوین (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 7، شماره: 1
24 رابطه بین اضطراب غیر آسیب زای مادران در دوران بارداری با شاخص های تن سنجی نوزاد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 7
25 رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تاثیر استرس شغلی و تعارض کار - خانواده بر بهزیستی روان شناختی در مربیان مراکز اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 2
26 مدل پردازی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان با میانجی گری راهبردهای شناختی و فراشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 4
27 مدل پردازی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان با میانجیگری سبک های یادگیری، سبک های تفکر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
28 مقایسه اثر بخشی «راهبردهای آموزش فراشناخت» و»یادگیری مبتنی بر مسئله» بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد ابهر (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 2
29 مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی به شیوه فراشناخت و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ناامیدی زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 43
30 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی آدلری و رفتار درمانی دیالکتیک در سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر ناموفق کنکور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
31 مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
32 مقایسه کیفی ازدواج های پایدار رضایتمند و ازدواج های همراه با نارضایتی در زوج های نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 7
33 مقایسه ی کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی والدین کودکان دارای سندرم داون، والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری و والدین کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 1
34 نقش ابعاد کمال گرایی و سبک های دفاعی در افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
35 نقش والدگری مستبدانه بر مشکلات سلوک با میانجی گری رشد قضاوت اخلاقی در نوجوانان پسر مقیم کانون اصلاح و تربیت (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های رندگی در کاهش تعارض زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
2 اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
3 اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی بر کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی (فیسبوک) در دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی برکاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی (فیسبوک) در دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
5 اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی زنان متاهل (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر باورهای خودکارآمدی زنان متاهل (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 اثربخشی مهارت آموزش سواد رسانه ای بر رابطه والد- کودک دانش- آموزان پسر دبستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
8 اثربخشی مهارت آموزش سواد رسانهای بر تفکر انتقادی والدین دانش آموزان پسر دبستانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
9 بررسی تاثیر 9 الگوی ارتباطی موثر در عدم تحول سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
10 تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر مشکلات هیجانی-رفتاری و کیفیت زندگی کودکان بدسرپرست 8 تا 12 سال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 رابطه اضطراب و اختلال های خواب با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 رابطه اعتیاد به اینترنت با رضایت از زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
13 رابطه اعتیاد به اینترنت با مولفه های سلامت روانی در دانشجویان علوم تحقیقات قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
14 رابطه اعتیاد به اینترنت با مولفههای سلامت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
15 رابطه بین تاب آوری و سرسختی روان شناختی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
16 رابطه تعارض والد- فرزند با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 رابطه خودتنظیمی با رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
18 رابطه ذهن آگاهی با رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
19 رابطه رفتارهای پرخطر و بهزیستی روانشناختی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
20 رابطه روابط با همسالان با سازگاری اجتماعی در دانشآموزان هنرستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
21 رابطه سبکهای دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
22 رابطه سرمایه روانشناختی و مهارتهای ارتباطی با کیفیت خدمات کارکنان بانک مسکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
23 رابطه کارکرد عاطفی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان پسر دبیرستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
24 رابطه کفایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی در دانشآموزان هنرستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
25 رابطه منبع کنترل با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
26 رابطه ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
27 رابطه ی شیوه های فرزندپروری والدین وتنظیم شناختی هیجان باتاب آوری نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
28 شوخ طبعی، تاب آوری و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
29 مرور سیستماتیک تاثیر درمان ترکیبی PCIT و ABA بر رفتارهای برون نمود و بهزیستی روانشناختی کودکان دارای طیف اتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
30 مرور سیستماتیک تاثیر درمان مبتنی بر محیط بر علایم رفتارهای درون نمود و بهزیستی روانشناختی و سلامت روان کودکان دارای طیف اتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
31 مقایسه بین سبک های دلبستگی در نوجوانان نابینا، ناشنوا و عادی شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
32 مقایسه کارکردهای اجرایی و مشکلات رفتاری در کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی و کودکان عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
33 مقایسه کارکردهای اجرایی و مشکلات رفتاری در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
34 مقایسه کیفیت زندگی والدین دارای کودکان سندرم داون، والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری و والدین کودکان عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
35 میزان شیوع، شدت و انواع خشونت خانوادگی در جمعیت روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
36 نیازهای اساسی روانشناختی، معنا در زندگی و رضایت از زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران