دکتر سیدحسن حسینی سروری

دکتر سیدحسن حسینی سروری استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

دکتر سیدحسن حسینی سروری

Dr. Seyed Hasan Hoseiny

استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 منظر سرمدی خدای ادیان و مسألۀ شرور گزاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 1