مرتضی خشایی پور

 مرتضی خشایی پور معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک

مرتضی خشایی پور

Morteza Khashaiipour

معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش اتوبوس تندرو BRT در کاهش هزینه های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی خط 10 اتوبوسهای تندرو در کاهش آلودگیهای هوا و هزینه های اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
2 اثرات زیست محیطی اتوبوس های تندرو در مسیر خط 5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 اثرسنجی خطوط BRT در معابر شهری:مطالعه موردی در شهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
4 اثرسنجی مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی در کاهش آلودگی هوا :مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارائه متدلوژی نیازسنجی و امکان سنجی احداث پیاده راهها (مطالعه موردی: خیابان شهید دکتر آیتدر منطقه 8 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارائه متدولوژی مدیریتو بکارگیری روشهای آرامسازی در معابر شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 ارائه معماری مفهوم یو منطقی سیستم هوشمند مدیریت بهره برداری یکپارچه پیشنهادی در سامانه اتوبوسرانی شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارایه روش امکان سنجی اجرای خطوط برگشت پذیر در معابر شهری و مطالعه موردی آن در کریدور همت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 انتخاب یک شبکه یکپارچه دوچرخه بر مبنای شاخص های کلان و خروجی های نرم افزار EMME/2 در شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 بررسی تأثیر اقدامات مهندسی در بهبود رفتارهای ترافیکی شهروندان (مطالعه موردی : اجرای پروژه خط سفید در منطقه 6 تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 بکارگیری روش تحلیل همایی برای تعیین شبکه مناسب قطار شهری (مطالعه موردی:شهر تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 تعیین توابع تأخیر در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی:مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 تعیین هزینه سیستمی سفر با هر یک از مدهای حمل و نقل شهر تهران در سال 1390 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 مسیریابی خودروهای حامل مواد خطرناک در شبکه معابر شهری (مطالعه موردی؛ شهر تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 مقبولیت و اثر بخشی راه اندازی اتوبوسهای تندرو در مسیر چمران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
16 نقش اتوبوسهای تندرو بر کیفیت هوا و صدا در مسیر خیابان ولیعصر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران