رحمت الله پاکدل

 رحمت الله پاکدل مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و  مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

رحمت الله پاکدل

Rahmatolah Pakdel

مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.