دکتر محمداسماعیل افضل پور

دکتر محمداسماعیل افضل پور استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر محمداسماعیل افضل پور

Dr. Mohamad Esmaeil Afzal pour

استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین وضعیت نشستن در کلاس درس و درد های اسکلتی – عضلانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
2 پاسخ حاد گرلین تام پلاسما به تمرین مقاومتی دایره ای شدید در دوحالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
3 پاسخ میزان فشار درک شده، لاکتات خون و VO2max به یک فعالیت بیشینه روی چرخ کارسنج پس از تمرینات پلیومتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
4 تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز برسطوح سرمی سیرتویین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
5 تاثیر 6 هفته تمرین درمانی بر میزان درد، تعادل و استقامت عضلات تنه در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
6 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های ۳ SIRT و ۱ OGG بافت کبد موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
7 تاثیر تمرینات تداومی و مصرف هم زمان رزوراترول بر سطوح پروتئین های SIRT3 و OGG1 بافت کبد موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
8 تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
9 تاثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیین گری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی 2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
10 تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت سلنیوم بر پراکسید هیدروژن (H۲O۲) و گلوتاتیون (GSH) سرم دانشجویان پسر غیرفعال به دنبال فعالیت حاد هوازی وامانده ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 11، شماره: 19
11 تاثیر یک جلسه تمرین تدوامی ،تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتیین واکنشی C مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
12 رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
13 مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر عملکرد تنفسی پویا در دانشجویان دختردارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
14 مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی و هوازی بر دستگاه دفاعی آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان جوان سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
15 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
16 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 10
17 مقایسه دور مچ دست، دور گردن و عوامل خطرزای قلبی- عروقی افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 9، شماره: 17
18 مقایسه وضعیت استخوانی و قدرت عضلانی مردان نخبه کاراته کار سبک کاتا و کومیته استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر برخی از شاخصهای ضداکسایشی سرم و آمادگی قلبی تنفسی زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 اثر مصرف حاد مکمل های کافیین، ال کارنیتین، کافیین و ال کارنیتین بر روی عملکرد بی هوازی تکراری دانشجویان پسر فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
3 بررسی سه مدل مختلف برای تعیین شاخصهای موفقیت دروالیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک مردان کاراته کار نخبه و آماتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 بررسی و مقایسه تأثیر دو سبک رزمی مختلف بر چگالی استخوان های ساعد و مچ در کاراته کاران نخبه مرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 پلاسمایی به یک وهله فعالیت صبحگاهی IL-6 و CRP پاسخ سطوح استراحتی و عصرگاهی در زنان جوان سالم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و شدت بیماری کبد چرب در زنان بیمار کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم به دنبال فعالیت حاد مقاومتی متوسط در دانشجویان دختر غیرفعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
9 تاثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحلایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
10 تأثیر یک دوره تمریات ثبات مرکزی بر شاخص های تعادلی در دانشجویان مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش