دکتر ابراهیم عبدی پور

دکتر ابراهیم عبدی پور استاد ؛ دانشگاه قم؛ ایران

دکتر ابراهیم عبدی پور

Dr. Ibrahim Abdipour

استاد ؛ دانشگاه قم؛ ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.