غلامرضا مصباحی مقدم

 غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

غلامرضا مصباحی مقدم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های اقتصادی مبتنی بر آیات قرآن در حوزه توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 3، شماره: 1
2 ابعاد شناخت ربای جاهلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
3 ارائه الگوی رفتار مصرف در اسلام با رویکرد تحلیل مضمون با تمرکز بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 3
4 ارایه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 7، شماره: 13
5 ارایه ی الگوی تامین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
6 اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درامدهای حاصل از آن در دولت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
7 امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
8 امکان سنجی فقهی مخاطب واقع شدن صغار در تبلیغات تجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
9 امکان سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 12
10 بازاریابی شبکه ای و فعالیت شرکت های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 6
11 تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت های بازرگانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
12 تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 7، شماره: 13
13 تحلیل نحوه مواجه ه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 4
14 سنتزپژوهی شاخص ها و مولفه های برنامه درسی تربیت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 20، شماره: 76
15 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
16 غرر درمعاملات اختیارات برروی سهام ازدیدگاه فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 8
17 معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 4
18 مقایسه ریسک و بازده تسهیلات مبادله ای با نرخ سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
19 مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
20 نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
21 وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات سیاستی و اجرایی تحقق سند الگوی اسلامی-ایرانیپیشرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
2 چالش های بانکداری بدون ربا در ایران و راهکار های آن (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
3 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته اقتصاد دردانشگاه های ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی