دکتر امید اکبری

دکتر امید اکبری استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امید اکبری

Dr. Omid Akbari

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.