دکتر جواد ایمانی شاملو

دکتر جواد ایمانی شاملو استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر جواد ایمانی شاملو

Dr. Javad Imani shamlo

استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیرات مگامال ها بر روی محدوده های پیرامونی (نمونه موردی: لاله پارک، ستاره باران و ایپک پالاس شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
2 تبلور خطوط فکری نظام های حکومتی در عرصه برنامه ریزی شهری «با مطالعه تحلیلی در نظام های سوسیال و لیبرال» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 2
3 تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی از شهرها با بهره گیری از ابزار مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
4 تبیین جدایی گزینی گروه های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
5 تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 4، شماره: 6
6 تمرکز بر کارکرد جدید محلات: ارزیابی برنامه ریزی محلات ۲۰ دقیقه ای در بافت قدیمی و جدید شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 4
7 شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر شکل گیری فضاهای شهری مطلوب برای زنان با استفاده از روش فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 21، شماره: 4
8 قدرت و بازتعریف نظریه برنامه ریزی شهری (با تاکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 3
9 کاربست تکنیک فراتحلیل در شناسایی ابعاد و معیارهای موثر در طراحی جداره محورهای تاریخی با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 35
10 نگاهی نو به کارکرد خیابان: ارائه مدل مفهومی از رویکرد خیابان مجهز برای همگان (نمونه های موردی: مقایسه خیابان امام خمینی و خیابان فروغی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 10
11 واکاوی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر سیاست گذاری استفاده از حمل ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره گیری از رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات اقتصادی ساخت ایستگاههای مترو فلکه خیام و میدان قطب تبریز بر محدوده پیرامونشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 کاربرد روش مرور سیستماتیک ادبیات در حوزه مطالعات شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب