عبدالصالح زر

 عبدالصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران

عبدالصالح زر

Abdolsaleh Zar

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 3
3 عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 41
4 مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر میزان انعطاف پذیری، قدرت عضله همسترینگ و توان بی هوازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات حجم و شدت تمرین بر نیمرخ چربی مردان سالمند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل هماتولوژیک موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر هشت هفته تمرینات دایره ای مقاومتی بر توان هوازی و درصد چربی بدن پسران جوان غیر ورزشکار شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان امید به زندگی پرستاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
5 اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان کیفیت خواب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 بررسی اثر تمرینهای زومبا برکیفیت خواب دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
7 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود تحول سازمانی در سازمان تربیت بدنی جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 بررسی تاثیر ورزش در میزان امید به زندگی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 بررسی تاثیر ورزش در میزان شادکامی سالمندان فعال و غیر فعال شهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 بررسی رابطه بین شخصیت با گرمی و سردی مزاج درپسران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
11 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با گرمی و سردی مزاج در دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 بررسی هشت هفته تمرینات مقاومتی بر میزان هموگلوبین موش های صحرایی نر دیابتی شده با سم استروپتوزوتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 رابطه اضطراب مربیان با اضطراب ورزشکاران در ورزشهای انفرادی و گروهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 شناسایی و اولویت بندی نیازهای استعداد های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه ای شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
15 مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی معلمان فعال با غیر فعال شهرستان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
16 مقایسه ی عملکرد ریوی کشتی گیران اوزان مختلف با افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی