دکتر حیدر تورانی

دکتر حیدر تورانی استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دکتر حیدر تورانی

Dr. Haidar Turani

استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی انسجام سازمانی بر اساس متغیرهای فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 3، شماره: 2
2 ارائه الگویی برای ارتقای منابع انسانی درنظام آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 1
3 ارائه مدل شکل گیری اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
4 اعتبارسنجی ارائه الگوی مفهومی تربیت دانشجو معلم کارآفرین در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
5 اعتبارسنجی مدل انسجام سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
6 اعتبارسنجی مدل انسجام سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
7 بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای» (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
8 بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارایه یک الگوی مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی وضعیت شاخص های خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
10 پسابرنامه در پساکرونا، ضرورت تعلیم و تربیت امروز (مبتنی بر مدل رادار استراتژیک) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 55
11 تاثیر فرهنگ و عدالت سازمانی بر انسجام سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 2، شماره: 4
12 رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی دانش آموزان دبیرستان های شهر کنگاور (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 12
13 طراحی الگوی نقش آفرینی مدارس به عنوان کانون تجربیات تربیتی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
14 طراحی مدل بهره وری منابع انسانی شرکت سهامی بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
15 طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
16 گونه شناسی رهیافت های تلفیقی در طراحی برنامه های درسی و دلالت های کاربردی آن برای رشته اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
17 نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 10، شماره: 39
18 واکاوی موانع و چالش های سیاستگذاری آموزشی حوزه حمل و نقل هوایی (مورد مطالعه: دانشکده صنعت هواپیمایی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی برنامه درسی تفکر وپژوهش پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
2 بررسی سیر تدوین و اجرای طرح درجه بندی مدارس غیرانتفاعی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
3 تاثیر مدیریت دانش کارکنان بر اثربخشی سازمانی(مورد مطالعه: سازمان هواشناسی کشور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
4 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برون سپاری IT در دانشگاه ها با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
5 عوامل تاثیرگذار بر دورکاری کارکنان در پساکرونا (مورد مطالعه روزنامه همشهری) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
6 مدل مدیریت فرهنگی طراحی پوشش بانوان با رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
7 نشستن بر قلمدوش قابلیت در میدان کارآفرینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین
8 نقد و بررسی طرح درجه بندی مدارس غیرانتفاعی کشور در بازه سالهای 1384 تا1387 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
9 نقش مدیریت دانش در چابکی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
10 یادگیری مسئله محور و چگونگی کاربرد آن در کلاس درس دوره تحصیلی ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
11 یادگیری مسئله محور و چگونگی کاربرد آن در کلاس دوره تحصیلی ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی