دکتر مجید آزادی

دکتر مجید آزادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

دکتر مجید آزادی

Dr. Majid Azadi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.