خسرو باقری

 خسرو باقری استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

خسرو باقری

Khosro Bagheri

استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی متناظر با مبانی فلسفی سازگار با آموزه های دینی اسلام و دلالت های آن در عرصه عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 36
2 بررسی مفهوم، اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
3 بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص گرایی برایتمن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 4، شماره: 12
4 بهبود بخشیدن به فرایند ارتباط در آموزش و پرورش با نظر به آرای لیوتار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 6
5 تبیین اهداف و ملاحظات تربیت اخلاقی کودک با نظر به مفهوم عاملیت انسان در اندیشه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
6 تبیین رویکرد میا نرشته ای از دیدگاه معرفت شناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
7 تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
8 تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
9 تبیین منطق برنامه درسی آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم رئالیسم استعلایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 53
10 تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جاندیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
11 حریت اخلاقی؛ هدف غایی تربیت اخلاقی از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 11
12 طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تاکید بر دیدگاه استنبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
13 گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 33
14 مبانی انسان شناختی از دیدگاه ملاصدرا و اصول تربیتی منتج از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
15 مولفه های روش شناختی پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
16 نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 11
17 نگاهی انتقادی به رویکرد فیض محور در فلسفه اسلامی و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازاندیشی مفهوم هویت آدمی و تاثیرآن دربرنامه ی درسی تاریخ براساس نظریه ی اسلامی عمل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
2 صلح از منظر تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
3 ماهیت مسیولیت در یادگیری مداوم با توجه به نگاه معطوف به خود کانت و نگاه معطوف به دیگری لویناس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران