فرزانه تقیان

 فرزانه تقیان هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرزانه تقیان

Farzaneh Taghian

هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی، اختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان لاغر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
2 اثر ورزش در آب بر خشنودی از نیازهای روانی پایه، انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق: مطالعه نظریه خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
3 اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل نانو اوژنول بر بیان ژنی UPC3 بافت پانکراس و سطوح سرمی MDA در موش های صحرایی مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 1
4 Effects of Pectin Supplementation and 14 Weeks of Endurance Training on the Serum Atrial Natriuretic Peptide Levels and Lipid Profile of Obese Pregnant Mice (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 1
5 The Effect of Aerobic Exercise Training on Biochemical and Inflammatory Markers among Young Females Suffering from Polycystic Ovary Syndrome (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 2
6 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی ب ههمراه مکمل اسید چرب امگا- ۳ بر سطوح استراحتی سایتوکین های پیش التهابی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 1
7 تاثیر تمرین هوازی بر سطوح اینترلوکین ۱۸ و پروتئین واکنش گر C در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
8 تاثیر هشت هفته تمرین یوگا و مصرف مکمل روی بر سطح اینترلوکین 1 (IL-1) و پروتیین واکنشی CRP)c) در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 6، شماره: 1
9 مقایسه اثر سه نوع برنامه سرد کردن بر تغییرات سطح لاکتات خون و اجرای بعدی دوندگان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
10 مقایسه دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی هوازی بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
11 مقایسه نگرش دانشجویان روان شناسی ورزشی با دیگر گرایش های روان شناسی نسبت به رشته تحصیلی خود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر 4 هفته تمرینات پلیومتریک همراه با مکمل دهی عناب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو در بازیکنان والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
2 تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر کیفیت زندگی افراد مصرف کننده مواد اپیوییدی (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
3 تاثیر تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی معتادین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
4 تاثیر مصرف پکتین و چهارده هفته تمرین استقامتی بر سطوح ANP سرمی و پروفایل لیپیدی در موش های باردارچاق (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
5 تأثیر یک دوره تمرین طناب زدن بر سطوح هموگلوبین، آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین دختران دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 مقایسه آثار حاد تمرین هوازی بر سطح هموسیستئین و crp در زنان چاق و طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
7 مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف سیاه دانه با عسل بر عامل التهابی تومور نکروز آلفا (TNF-α) در سالمندان مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
8 مقایسه تاثیر12هفته تمرین هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان برسطوح آدیپونکتین درزنان چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
9 مقایسه تاثیرتمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی و مصرف امگا 3 برسطح اپلین پلاسمایی درزنان چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
10 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد فاکتور رشد شبه انسولین1 در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
11 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد GH در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
12 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد(GH )در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 نماز ، پلی به سوی تندرستی (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز