کاظم شریعت نیا

 کاظم شریعت نیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

کاظم شریعت نیا

Kazem Shariatnia

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کیفیت دوستی دانش آموزان با امیدواری در آن ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سد سازی بر روی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش نشخوار خشم در بین دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهر گنبدکاووس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 ارزیابی اثربخشی مدیریت مناطق حفاظت شده، اصول و روش های بین المللی آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 ارزیابی ریسک زیست محیطی تالاب بین المللی شیدور (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
5 ارزیابی عوامل راهبردی زیست محیطی گسترش صنعت طبیعت گردی با روش SWOT (مطالعه موردی پارک ملی کرخه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 اکوتوریسم نردبان توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
7 بررسی آراء و نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی کرخه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 بررسی اثرات شیرابه بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی در مراکز دفن زباله شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی اثربخشی رویکرد گروهی راه حل محور کوتاه مدت بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
10 بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
11 بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با امنیت روانی دردانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
12 بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت وامنیت روانی بابهزیستی روانشناختی دردانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
13 بررسی چالش ها و وضعیت مدیریت جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی رابطه بام سبز و توسعه پایدار شهری با تاکید بر فواید بام سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی رابطه بین تاب آوری و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
17 بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای وتنیدگی با تاب آوری مادران دارای کودکان کم توان واتیسم درشهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
18 بررسی رابطه ی بین اضطراب و پرخاشگری دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
19 بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با در گیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
20 بررسی قابلیت های اکولوژیکی و توسعه گردشگری دریاچه سد دز براساس مدل SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بررسی نحوه استفاده پرندگان از زیست گاه های خرد در پارک ملی تالاب بوجاق جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
22 بررسی نقش و اهمیت کریدورهای حیات وحش به عنوان شاهراه های حفظ تنوع زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
23 بررسی وضعیت زیستی وحفاظتی گونه سمندر خال زرد کردستانی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیک مطالعه موردی: حوضه ابخیز فیروزاباد (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
25 راهکارهایدستیابیبه توسعه پایدار کشاورزیو مرتعداریبا استفادهاز ارزیابیتوان اکولوژیک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاخرد) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
26 شناخت پتانسیلهای توسعه گردشگری در حوضه های آبخیز با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیک وGISمطالعه موردی: حوضه آبخیز فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
27 کاربرد دورسنجی( RS ) در ارزیابی، پایش و مدیریت سوانح طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 کاربردهای فناوری سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 گسترش شبکه جهانی مناطق حفاظت شده برای نگهداری تالاب ها مطالعه موردی ( تالاب های ناحیه مدیترانه ای و ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
30 مهارت، نگرش و دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
31 نگرشی به ارزیابی ریسک زیست محیطی با رویکردی به اکوسیستم های تالابی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران