دکتر زهرا اباذری

دکتر زهرا اباذری دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

دکتر زهرا اباذری

Dr. zahra abazari

دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 میزان کاربست مولفه های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 4
2 آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
3 ارائه الگوی پیشنهادی شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 14، شماره: 12
4 ارائه پیشنهادی برای ایجاد طرح میز مرجع دیجیتال در کتابخانه های دانشکده فنی دختران تهران"دکتر شریعتی" (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 18
5 ارائه چارچوبی مناسب جهت برنامه ریزی مشارکتی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
6 ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
7 ارائه مدل هویت دیجیتال در دولت هوشمند در دستگاه های دولتی ایران با نقش میانجی رهبری تحول دیجیتال (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 52
8 ارزیابی کارآمدی هستان شناسی پزشکی هسته ای در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم با رویکرد آنتومتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
9 ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدل منطقه ای عشایر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
10 Recognition of factors and challenges affecting the research on the library and information science in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
11 بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 1
12 بررسی ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 2
13 بررسی تاثیر هوش هیجانی (عاطفی) و مولفه های آن بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کرج (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 35
14 بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ایران و انگلیس، بر اساس مدل ویلسون (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 41
15 بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی خدمات ویژه در کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 4
17 بررسی شاخص آراستگی محیط در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر کرمان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 1
18 بررسی عوامل موثر بر روند فعالیت های لابراتوار سازمان صدا و سیما در تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) نشریه علمی تخصصی ادکا دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی براساس مدل لیب کوال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 10
20 بررسی مشاغل در کتاب های داستان اجتماعی و دانش اجتماعی کودکان۹۰-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 21
21 بررسی مولفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
22 بررسی نقش کارگاه های آموزشی در ارتقا مدیریت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 37
23 بررسی وضعیت انتشار داستان های بازنویسی شده از شاهنامه و مثنوی برای کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
24 بررسی وضعیت سایبرنتیک و ارتباط آن با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 6
25 بررسی وضعیت مدیریت دانشهای گردآوری، سازماندهی و اشاعهاطلاعات نسخههای خطی در کتابخانههای ایران و ارایه ی یک مدلکاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
26 بیان مشکلات روانشناختی کودکان در ادبیات ایرانی و اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 18
27 تاثیر تولید اطلاعات اعضای هیات علمی بر ارزش افزوده ی اطلاعات؛ مطالعه ی موردی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 3، شماره: 2
28 تاثیر فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی بر علاقه مندسازی دانش آموزان به مطالعه (مطالعه موردی: دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه گوهرشاد تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
29 تاثیر مدیریت دانش بر قابلیت های کارآفرینی دانش در بین اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 48
30 تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
31 تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 8
32 تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری های کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
33 ترسیم شبکه ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 51
34 تعیین مناسب ترین نوع برنامه ریزی به منظور طراحی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
35 تعیین مولفه های شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت بر اساس یک مطالعه به روش دلفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 4
36 دیدگاه مدیران نسبت به ایجاد مدیریت مکانیزاسیون آرشیو تصویری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 2
37 رابطه اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
38 رابطه سبک های فرزندپروری و گرایش به مطالعه در نوجوانان (مطالعه موردی: دبیرستان‎های تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 1
39 رابطه میان سال نشر و قالب های ادبی در کتاب های اروپایی کودک و نوجوان ترجمه شده به فارسی در دهه اول قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 4
40 زنان پدیدآورنده در حوزه ی قالب های ادبی کتاب-های کودک و نوجوان ایران در قرن حاضر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 2، شماره: 6
41 سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ و رتبه بندی مولفه های آن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 4، شماره: 14
42 سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
43 شناسایی ابعاد و مولفه های اطلاع رسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 34
44 شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
45 شناسایی نقش کتابخانه‌های عمومی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با فراهم‌آوری منابع و خدمات از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
46 طراحی و پیاده سازی هستان شناسی پزشکی هسته ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 2
47 طرح تدوین الگوی تولید کتاب های حسی لمسی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 50
48 طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 7، شماره: 2
49 عادات و مهارت های مطالعه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
50 عوامل فردی موثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 5
51 مدل لایحه حمایت از انتشارات و کتابخانه ها با استفاده از تنقیح قوانین: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 104
52 مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 7، شماره: 25
53 مروری بر مطالعات ارزیابی و سنجش کارایی کتابخانه ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت استفاده در کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 9، شماره: 35
54 مطالعه تطبیقی رفتار استنادی و میزان مشارکت گروهی نویسندگان نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتیDirectory of Open Access Journals(DOAJ) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 2
55 مطالعه میزان رعایت روش های استناددهی بین المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
56 مطالعه ی شیوه های کسب داده ها به وسیله ی پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 2، شماره: 8
57 مقایسه پایگاه های اطلاعاتی رایگان با پایگاه های اطلاعاتی هزینه بر از لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جست وجو (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 4
58 میزان استفاده استادان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی و پیام نور از فناوری های اطلاعاتی ازدیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 14، شماره: 3
59 نقش به کارگیری داده کاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانه های دانشگاه های دولتی تهران با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
60 نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 1
61 ویژگی های انگیزشی (روان شناختی) کارآفرینی کتابداران کتابخانه های پزشکی با تاکید بر مکتب انسانی مطالعه موردی: واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش تصویری کتاب فارسی بر افزایش خلاقیت و مولفه های آن در دانش آموزان:مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
2 امکان سنجی استفاده از هستی شناسی در کتابخانه های دیجیتال ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
3 بررسی تطبیقی ا وپک های مبتنی بر وب موجود در کتابخانه های ملی گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (دی 8) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
4 سیر تحول طنز در ادبیات کودک و نوجوان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
5 مقایسه اثربخشی یادگیری از طریق کتاب الکترونیک و سنتی(مطالعه موردی: دانش آموزان ناحیه ۲ اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
6 واکا وی نقش کتابخانه های عمومیدر تربیت اخلاقی کاربران نوجوان (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها