دکتر سارا امامقلی پور

دکتر سارا امامقلی پور استاد اقتصاد

دکتر سارا امامقلی پور

استاد اقتصاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اقتصادی برنامه های سلامت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
2 ارزیابی سطح رفاه سالمندان در استانهای ایران براساس شاخصهای توسعه از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 38
3 اقتصاد دارو (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
4 اقتصاد سلامت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 اقتصاد سلامت و گردشگری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
6 اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی کارایی گردشگری سلامت در ایران و کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء موقعیت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
8 تاثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 18
9 تاثیر سالمندی بر هزینه های کمرشکن سلامت خانوار در ایران: دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 16، شماره: 3
10 تحلیل پیامدهای تمرکززدایی سیستم سلامت بر حاکمیت و عدالت در سلامت: به روزرسانی مطالعات مرور منظم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 4
11 تحلیلی بر پیامدهای اقتصادی کووید-۱۹ و کارکرد بسته های مالی دولت ها در مدیریت آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 1
12 تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی گرسنگی پنهان: رویکرد داده های تابلویی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 44
13 تقاضا برای مراقبت سلامت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
14 سنجش کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 3
15 شاخص حکمرانی در اسلام و تاثیر آن بر بروندادهای سلامت در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 15
16 عدالت در توزیع بار مالی هزینه های بخش بهداشت و درمان در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 7، شماره: 24
17 قیمت گذاری خدمات سلامت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
18 مطالعه تاثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 2
19 وضعیت توزیع دندان پزشکان بخش دولتی و پرداختی خانوار برای خدمات دندان‌پزشکی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 4
20 هزینه – مطلوبیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بیمارستان های سبز: تجربه های جهانی وعملکردایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 تاثیر سالمندی جمعیت بر مرگ و می ر ناشی از همه گیری کووید ۱۹ در سطح جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت سالمندی
3 تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی
4 تعیین سبک رهبری مدیران زن در مقایسه با مردان دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1396 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی
5 جایگاه توریسم سلامت در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 جایگاه فقهی بیمه سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق
7 چگونه سیاست های مختلف صادرات مواد غذایی قیمت غذا در جهان را تغییر می دهند (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
8 ساختار صنعت دارویی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
9 شیوه های تامین مالی آموزش عالی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
10 ظرفیت انتقال بهینه فراورده های نفتی به شیوه خط لوله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
11 کیفیت سلامت روان زنان در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
12 مصرف خمس و زکات برای مبارزه با کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
13 نقش کلیدی سبک زندگی در مرگ و میر بیماریهای غیرواگیر (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
14 وضعیت توزیع هزینه های سلامت در ایران به نفع فقرا است یا ثروتمندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
15 وضعیت کشورهای آسیایی موفق در گردشگری سلامت (با بررسی وضعیت ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار