دکتر یعقوب پیوسته گر

دکتر یعقوب پیوسته گر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

دکتر یعقوب پیوسته گر

Dr. Yagoub Peyvastehgar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرامش در خانه جستاری به آرامش در خانه از منظر اسلام در دو الگوی مسکن آپارتمانی و مستقل حیاط دار در شهر کرمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 99
2 ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
3 ارایه ی الگوی روش تحقیق ترکیبی در شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 18
4 ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت (نمونه موردی: فرودگاه های بین المللی غیر نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 3
5 ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
6 ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
7 ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای با معیار تلفات انسانی (نمونه موردی: منطقه ۳ کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
8 ارزیابی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی «خانه» (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 2
9 ارزیابی و سنجش آسیب پذیری بافت فرسوده شهری کلانشهر شیراز در برابر زلزله با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 3
11 بررسی عامل تفاوت فضا و ارزش فضایی در خانه های سنتی ایران با استفاده از روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 20
12 بررسی کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا (نمونه موردی: تحلیل فضایی ساختار تیمچه در بازارهای سنتی ایران) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 1
13 بررسی نقش حیاط در پیکره بندی فضایی مساجد در راستای ارتقاء راندمان عملکردی با استفاده از روش چیدمان فضایی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 3
14 بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق ۳ و ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
15 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بهبود توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 2
16 بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری (نمونه موردی شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 7
17 برنامه ریزی استراتژیک برای ساماندهی خیابان ۱۳ آبان شهر یاسوج با رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 1
18 برنامه ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 4
19 تبیین میزان تاثیرگذاری تیپولوژی های چیدمان فضای منطقه ای یک کارگاه طراحی بر خلاقیت دانشجویان معماری(نمونه موردی: کارگاه های طراحی معماری دانشکده فنی باهنر در شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 4
20 تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
21 تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 2، شماره: 3
22 تحلیل الگوی کالبدی فضایی مسکن بومی مبتنی بر نظام های کالبدی و عملکردی در مناطق پیراشهری بندرعباس (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 2
23 تحلیل پارک های شهری از منظر جرم شناسی با استفاده از تکنیک "چیدمان فضا" (مطالعه موردی: پارک لاله تهران)* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 22
24 تحلیل دانه بندی بلوک های مسکونی از منظر جرم شناسی با استفاده تکنیک نحو فضا (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 3
25 تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
26 تحلیل فرصتها و تهدیدهای توسعه خدمات گردشگری (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 12، شماره: 3
27 تحلیل فضایی – کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 2
28 تحلیل نظام شکلی و فضایی الگوی خانه های بومی در روستای پلکانی سرآقاسید در استان چارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 180
29 سنجش میزان راندمان عملکردی فضا در انواع سازمان فضایی بناهای درمانی با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه ی موردی: سنجش موقعیت ایستگاه پرستاری در بخش بستری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
30 سنجش و ارزیابی تحقق پذیری فضایی خدمات شهری (مطالعه موردی: مناطق نه گانه شهر شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
31 سنجش و رتبه بندی مناطق شهر یاسوج از منظر شاخص های رشد هوشمند با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 3
32 شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر روند شکل گیری و توسعه کالبدی شهرهای جنوبی استان بوشهر (مورد مطالعه: شهر کنگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
33 شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری زیرساخت های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
34 شهرهای بندرگاهی، روند شکل گیری و الگوی کالبدی (نمونه موردی: کنگان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
35 کاربرد تحلیل فازی ویکور در جانمایی فضاهای آموزشی در سطح نواحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی برنامه ریزی توسعه منطقه ای شهرستان شمیرانات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
2 اصول مشارکتی بهره گیری از طبیعت در ساخت مراکز تفریحی-اقامتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
3 اصول مشارکتی بهره گیری از طبیعت در ساخت مراکز تفریحی-اقامتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز
4 بررسی توزیع امکانات و خدمات شهری براساس عدالت اجتماعی مطالعه موردی: شهرچاردانگه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
5 بررسی راهکارهای استفاده از سازواره های طبیعی در معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
6 بررسی راهکارهای استفاده از سازوارههای طبیعی در معماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز
7 بررسی مفاهیم هویت بخش و کاربردی در ایجاد پل های عابر پیاده سبز و تاثیر آن ها در بهبود کیفیت زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
8 بررسی نحوه توزیع خدمات شهری با تاکید برکاهش نابرابری های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر چهاردانگه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 تبیین راهبردهای بهره گیری از طبعیت در ساخت مراکز تفریحی-اقامتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز
10 تبیین راهبردهای بهره گیری از طبعیت در ساخت مراکز تفریحی-اقامتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
11 تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیطی مسکن مهر در شهر یاسوج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
12 تحلیل شاخص های موثر بر گسترش کالبدی شهر مرودشت به منظور هدایت متعادل رشد شهری (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
13 تصمیم گیری راهبردی درخصوص پروژه های نیمه کاره شهری (مطالعه موردی: پروژه فرهنگی ورزشی شهید همت شهر چهاردانگه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 توسعه پیاده مداری با رویکرد شهرسازی انسان محور(بررسی موردی:محور تجاری مرکزی شهر یاسوج) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
15 سنجش و ارزیابی عوامل تأثیر گذار برمکانیابی و ساخت مسکن نمونه موردی ارزیابی موقعیت مکانی (استقرار مسکن مهر یاسوج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
16 شناخت اصول استفاده از طبیعت و سازواره های طبیعی در معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
17 شناخت اصول استفاده از طبیعت و سازوارههای طبیعی در معماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز
18 شناخت مفهوم گردشگری الکترونیک و تفاوت شناخت حاصل ازگردشگری واقعی وگردشگری مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 شناسایی ضوابط و معیارهای مکان یابی اراضی مسکن مهر در شهر یاسوج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
20 شهرسازی مشارکتی وجایگاه مردم در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
21 عوامل کالبدی معماری: نقش آن در فضاهای درمانی و بهبود بیماران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
22 عوامل مؤثر بر مکانیابی و ساخت مسکن مهر در شهر یاسوج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
23 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت گردشگری مناطق ایران (نمونه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
24 گذری بر مفهوم هنر در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
25 مدیریت بحران شهری زلزله در منطقه یک شهرداری کلانشهر شیراز با تاکید بر رویکرد تاب آوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آنالیز داده ها
26 مدیریت شهری: جمع آوری و دفع مواد زائد جامد خانگی ( مطالعه ی موردی : شهر دوگنبدان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
27 مناسب سازی خیابان با تاکید برمحوریت پیاده مداری نمونه مطالعه : خیابان شهیدبلادیان شهردوگنبدان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
28 نقش ارزیابی راهبردی زیست محیطی در ارتقاء پایداری شهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
29 نقش ارزیابی راهبردی زیست محیطی در ارتقاء پایداری شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
30 نقش گردشگری درتوسعه پایدار روستا(نمونه موردی روستای فهرج یزد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
31 نقش و جایگاه مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار