مهرداد غضنفری امرائی

 مهرداد غضنفری امرائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

مهرداد غضنفری امرائی

Mehrdad Ghasanfari

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.