دکتر حامد ارزانی

دکتر حامد ارزانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

دکتر حامد ارزانی

Dr. Hamed Arzani

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجزای محدود غنی‌سازی شده تطبیقی اتوماتیک به‌وسیله توابع غنی‌ساز پوششی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 37، شماره: 2
2 مدل سازی ترک چسبنده با استفاده از روش بدون شبکه ی کمینه مربعات گسسته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Modeling and analysis of crack in plane stressproblems by discrete least squares meshless methodbased on transparency theorem (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 بررسی تاثیر ارتعاشات ناهم فاز بر روی لوله های مدفون دارای انحنای افقی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
3 تحلیل الاستواستاتیک ترک های صفحه ای تحت کشش به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
4 تحلیل الاستواستاتیک صفحات حاوی ترک به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
5 تظریف جابجایی اجزاء محدود بوسیله الگوریتم جستجوی ذرات باردار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 تعیین فرکانس طبیعی صفحات ترکدار با استفاده ازروش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته DLSM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
7 تقریب نقاط محدود برای تحلیل یک بعدی جریان روی سرریز سدها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
8 روش بهینه تظریف غنی سازی- جابجایی در اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 غنی سازی تطبیقی واتوماتیک در اجزا محدود بوسیله توابع غنی ساز پوششی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
11 کاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترک در مسائل الاستواستاتیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
12 مدل سازی عددی مسائل شکست صفحه ای با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 مدلسازی ترک در مسائل الاستواستاتیک دوبعدی به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 مدلسازی و تحلیل ترک در مسائل تنش صفحهای به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته با استفاده از تئوری فرانمایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران