دکتر مریم اسلام پناه

دکتر مریم اسلام پناه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر مریم اسلام پناه

Dr. maryam eslampanah

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی روابط ساختاری بر اساس مدیریت شایستگی و رفتارسازمانی مثبت گرا در مراکز درمانی-آموزشی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 2
2 ارائه ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزشی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 51
3 بررسی آمادگی دبیران دوره متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب در بکارگیری یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی تاثیر توانمند سازی و افزایش آگاهی معلمان، والدین و دانش آموزان بر فرایند هدایت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
5 بررسی تاثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی جامعه شناسی خودافشایی و پیشایندها و پیامدهای آن در دانش آموزان مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
7 بررسی رابطه هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی مخترعین غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی کاربرد قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاءکیفیت برنامه درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 6، شماره: 27
9 تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزایش مهارت های تفکر خلاق، حل مساله و توانمندی در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 8، شماره: 29
10 تاثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
11 رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری مدیران؛ آزمون نقش میانجی مدیریت دانش شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
12 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای. (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
13 شناسائی مولفه های رهبری اصیل مبتنی بر ابعاد اخلاقی از سوی پیروان در آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 3
14 شناسایی پیشران های هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به هنرستان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
15 شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدارس تاب آور با تاکید بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
16 طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
17 عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 5
18 مدل یابی عوامل موثر بر هدایت تحصیلی دانش آموزان مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 0
19 مطالعه عوامل موثر بر توسعه مدارس کسب وکار در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 45
20 مطالعه نشانگان مدیریت منابع انسانی الکترونیک با استفاده از روش داده بنیاد(مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
21 نقش میانجی رفتار شهروندی در رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه های کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 1
22 هوش استراتژیک و مدیریت سایبرنتیک مبتنی بر آموزش فناورانه از دیدگاه مدیران آموزشی مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های فردی فضای مجازی از منظر اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴
2 آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
3 آموزش مهارت مطالعه یک رویکرد جامع در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
4 ارائه ی مدلی جهت توسعه رقابت شرکت ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
5 ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
6 از مدیریت تکنولوژی تا تکنوژی مدیریت (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت
7 الگویابی سرمایه اجتماعی سازمانی بر آوا و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی سهل انگاری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی اثرات اقتصاد آموزش و پرورش بر جذب منابع آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
9 بررسی اثرات شیو های تبلیغات بازرگانی بر جذب منابع بانکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
10 بررسی تاثیر استفاده از آموزش های الکترونیک بر میزان یادگیری ویادداری فراگیران در مراکز دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی تاثیر بازی های آموزشی گروهی رایانه ای و سنتی (مداد - کاغذی) بر میزان هوش هیجانی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
12 بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت (ICT) بر نحوه ی تدریس اساتید و میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
13 بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی: شهر لار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی تاثیر گسترش فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی و عملکرد مدیران و کارکنان (مورد مطالعه: مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران شهرکرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
16 بررسی تأثیر پادکست به شیوه مشارکتی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان در زمینه مباحث زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
17 بررسی تأثیر پادکست به شیوه مشارکتی بر میزان یادگیری، یادداری و آگاهی های بهداشتی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهر ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک
18 بررسی تأثیر تفکر شطرنجی بر دانش ضمنی کارکنان (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
19 بررسی تأثیر تورشهای رفتاری بر بازدهی افراد در بورس اوراق بهادار تهران:مطالعه موردی بین کارشناسان مالی و مدیران پرتفوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 بررسی تطبیقی آرای تربیتی شهید مرتضی مطهری و جان دیویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
21 بررسی جایگاه عوامل مؤثر در اجرا و پیاده سازی CRM در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
22 بررسی جایگاه مشاوره و راهنمایی تحصیلی در نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
23 بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطلاعات براساس مدل دیویس با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
24 بررسی رابطه بین میزان سلامت سازمانی با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-1393 (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
25 بررسی رابطه بین میزان هوش هیجانی دانشجویان و تمایل به کارگروهی در کلاس درس (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
26 بررسی رابطه بین میزان هوش هیجانی دانشجویان وتمایل به کارگروهی در کلاسدرس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
27 بررسی رابطه ی بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
28 بررسی صلاحیت مدیران آموزشی در توسعه اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
29 بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آباد غرب از دیدگاه کارشناسان متصدیان کامپیوتر ، معاونان و دبیران (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
30 بررسی عوامل شناسایی استعدادهای دانش آموزان از دیدگاه متخصصان، مدیران و مشاوران آموزشی (مورد مطالعه نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
31 بررسی عوامل موثر بر توسعه رقابتی شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
32 بررسی کارکرد و جایگاه شهر هوشمند و مدرسه فردا در بیست سال آینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
33 بررسی میزان استفاده ی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان ایلام از چند رسانه ای های آموزشی و نظرات آنها در خصوص اثربخشی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
34 بررسی میزان امادگی دانش اموزان دوره ی متوسطه برای بکارگیری آموزش الکترونیکی مطالعه موردی - شهرستان اسلام اباد غرب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
35 بررسی میزان توجه به آموزش های زیست محیطی در کتب علوم تجربی مقطع راهنمائی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
36 بررسی میزان توجه به معضلات زیست محیطی در کتب علوم تجربی دوره راهنمایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
37 بررسی نقش آموزش مبتنی بربازی های هدایت شده (فردی وگروهی) برخلاقیت کودکان پیش دبستانی است. (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
38 بررسی نقش مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در کسب و کارهای کوچک ومتوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
39 بررسی نقش مدیریت دانش درایجادمزیت رقابتی پایدار درسازمان ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
40 بررسی نقش هوشمند سازی کلاس درس بر یادگیری گروهی و فردی دانش آموزان در درس علوم تجربی سوم ابتدائی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 بررسی و ارزیابی دوره های آموزش کارآفرینی از دیدگاه فراگیران شرکت کننده در دوره ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
42 بررسی و ارزیابی دوره های آموزشکارآفرینی از دیدگاه مدرسان دوره ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
43 بررسی و اولویت بندی چالش های پیش رو و محتمل در حوزه طراحی نرم افزارهای آموزشی (از دیدگاه متخصصین) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
44 بررسی و تاثیر دانش در ارتقای توانمندی سازمان ها و بنگاه ها (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
45 بررسی واندازه گیری رابطه بین رضایت شغلی وتعادل کارو زندگی و استرس کاری در طول همه گیری COVID-۱۹ درکرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
46 بررسی وتحلیل میزان رعایت اصول تولیدمحتوادر چندرسانه ای های الکترونیکی آموزش ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
47 بررسی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
48 بررسی وضعیت هوش سازمانی و رابطه آن با استقرار سازمان یادگیرندهدرشرکت برق منطقه ای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
49 پادکست روش آموزشی مناسب برای آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
50 تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزایش خودکارآمدی و توانمندی در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
51 تاثیر امنیت ادارک شده بر اعتمادسازی مشتریان در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
52 تاثیر اموزش نگارش خلاق مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بای بی (5E) بر پرورش خلاقیت نوشتاری دانش اموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
53 تاثیر بکارگیری کار پوشه الکترونیکی بر یادگیری و پیشرفت درسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
54 تاثیر رضایت شغلی در بین مجریان طرح تحول سلامت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
55 تاثیر قصه های تمثیلی الکترونیکی بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ششم (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
56 تأثیر آموزش با تکنیک حل مسئله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزایش تفکر خلاق در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
57 تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش موضوعات درسی و کیفیت آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
58 تحلیلی بر بازیهای وانمودی (تخیلی) با تأکید بر نقش آموزش( اهمیت، فواید، خطرات و اشتباهات در بازیهای وانمودی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
59 تحلیلی بر نقش آموزش در مدارس پیش دبستانی در شهر کرمانشاه اهمیت، فواید، خطرات و اشتباهات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
60 تقش عزت نفس دانش اموزان پدر از دست داده و دارای پدر مقطع متوسطه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
61 جایگاه اقتصاد ایران از منظر شاخص های توسعه انسانی و بهبود فضای کسب و کار در پدیده جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
62 جهاد اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیردرجهت رفع چالشهای رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
63 خلاقیت کارآفرینانه تا کارآفرینی خلاق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
64 خلاقیت کارکنان: بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین در بانکداری الکترونیکی، مطالعه میدانی: بانک انصارشهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
65 خوشه سازی، راهکاری استراتژیک در رفع مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
66 دانشگاه های آینده ، دانشگاه هایی مبتنی بر وب 2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
67 رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مدیران با ابتکار و نوآوری شغلی آنها در مدارس مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
68 راهنمای نقش آموزش مبتنی بر بازیهای وانمودی (تخیلی) بر خلاقیت و رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
69 سازمان دهنده های تصویری ابزاری قدرتمند برای آموزش علوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
70 سنجش کارایی دفاتر پیشخوان دولت در تکمیل اظهارنامه های مالیاتی براساس مدل DEA (مطالعه موردی: شهرستان کرج) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
71 سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
72 سیمای مدارس هوشمند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت
73 شبکه اجتماعی وتاثیرآن برفرهنگ شهروندی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
74 شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهشهای نظری و کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
75 شبکه های اجتماعی لاین ،گوگل پلاس ،اینستاگرام ونقش آن بر فرهنگ شهروندی وقانون مداری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
76 شناسایی مولفه های رشد حرفه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات معلمان پایه اول ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
77 ضرورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
78 علل و عوامل عمل به سبک زندگی اسلامی در راه رسیدن به سعادت (دریافت مقاله) همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی
79 عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی ( مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
80 فرهنگ شهروندی و رابطه آن با شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
81 مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک ومتوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
82 مدیریت دانش مولفه کلیدی درنظام ملی نوآوری و کسب توانایی رقابت دراقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
83 مطالعه ارتباط بین حکمرانی خوب و سبک رهبری تحول گرا در سازمان جمعیت هلال احمر شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
84 مطالعه تغییر رویکرد از مالیات گیری سنتی به الکترونیکی و بررسی راهکارها و چالش های پیش رو مطالعه موردی اداره امور مالیاتی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
85 مطالعه ی تکنیک یادگیری مشارکتی راند رابین و به کارگیری این روش در آموزش مهارت های نوشتاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
86 معرفی مولفه های مدیریت جهادی بر مبنای سیره حضرت زینب (س) و ارزیابی وضعیت آنها در بین دانشجویان ( بررسی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
87 مقایسه الگوی نگاره مفهوم و روش رایج بر یادگیری و یادداری علوم تجربی پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
88 مقایسه تأثیر نقشه های مفهومی ساده و نقشه های مفهومی علی نیمه ساخت یافته بر میزان یادگیری آموزه های دینی و قرآن دانش آموزان دوم راهنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
89 مقایسه خودباوری وعزت نفس دانش آموزان فاقد پدر و دارای پدر مقطع متوسطه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
90 مقایسه نقشه های مفهومی ساده و نقشه های مفهومی علی و تأثیر آن بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی آموزه های دینی و قرآن دانش آموزان دوم راهنمایی منطقه بیستون در سال تحصیلی 91-90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
91 مقایسه ی تأثیر دو ااگوی بصر محور (نگاره مفهوم و نقشه مفهومی) بر یادگیری و یادداری دانش آموزان دوره راهنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
92 مولفه های فرهنگ شهروندی و شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
93 نظریه هوش های چنذگانه و کاربرد روضهای تذریس فعال و مطارکتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
94 نقش آموزش الفبای فارسی به شیوه انیمیشن برمیزان پیشرفت درسی وتمرکز ذهنی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
95 نقش آموزش کار تیمی و گروهی در استارت آپ مبتنی بر مدل آیگروپ در راه اندازی کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
96 نقش آموزش مبتنی بر بازیهای وانمودی (تخیلی) بر رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
97 نقش آموزش مبتنی بر دیدگاه بار شناختی در پیشرفت درسی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
98 نقش بازاریابی شبکه عصبی در رقابت پذیری صنعت چای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
99 نقش بازی های آموزش الکترونیکی بر میزان رشد مهارت های اجتماعی کودکان دوره پیش دبستانی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
100 نقش بازی های دانش آموزان دبستانی بر فرآیند رشد مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
101 نقش رسانه ای های آموزشی بر میزان یادگیری و یاددهی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
102 نقش رضایت شغلی جهت دستیابی به خدمات جامعه پسند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
103 نقش شبکه اجتماعی فیس بوک بر فرهنگ شهروندی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
104 نقش شبکه اجتماعی یوتیوب و تویتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
105 نقش شبکههای اجتماعی بر فرهنگ شهروندی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
106 نقش مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان در جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
107 نقش مهارت های نوین مدیران آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
108 نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مسئولیت پذیری مدیران (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
109 همراه سازی چندرسانهای« حرف، هجا، کلمه» با الگوی نگاره کلمه در آموزش خواندن پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
110 هوش فرهنگی ضرورتی برای دانشگاه های آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
111 یادگیری ترکیبی، ر ویکرد یادگیری غالب در مدارس آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404