بهنام ابراهیمی

 بهنام ابراهیمی کارشناسی ارشد حسابداری

بهنام ابراهیمی

behnam ebrahimi

کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی اهداف و بازخوردهای اجرای درس کارورزی در رشته حسابداری (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد مقاومتی جامانده در پوسترها،گزارشها دستورالعملها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
2 بررسی موانع و مشکلات پیش روی حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
3 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر ایده پردازی خلاقیت ونوآوری در آینده شغلی رشته حسابداری (مطالعه موردی دانشجویان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر تبدیل آگاهی های علمی و تخصصی به آگاهی های کاربردی دانشجویان حسابداری (مطالعه موردی دانشجویان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر قابلیت های فردی و تخصصی دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر کارایی اثربخشی و بهره وری دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی نقش اسلام در حسابداری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
8 تیوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9 گذری بر مفاهیم حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 گذری بر مفاهیم حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 مروری بر حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
12 مروری بر مفاهیم مختلف حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
13 مروری جامع بر حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد حسابداران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
15 نقش سیستم کنترل داخلی بر عملیات حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
16 نقش عوامل انگیزشی مدیران بر بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
17 نقش فرهنگ بر عملکرد حسابداری سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 نقش فرهنگ بر عملکرد حسابرسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری