معصومه براری

 معصومه براری

معصومه براری

Masomeh Barari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی جای پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی ASI مورد شناسی: شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
2 ارزیابی شاخص های پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی : شهر ساری ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
3 بازتاب گسترش خانه های دوم در فضاهای پیراشهری استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 2
4 تحلیلی بر میزان تحقق پذیری شاخص های توسعه پایدار شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
5 نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری شهری مطالعه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی راهبردی حمل و نقل شهری در چارچوب پایداری مطالعه موردی : (شهر ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی عوامل موثربرآشنایی گردشگران با جاذبه های فرهنگی گردشگری شهری مطالعه موردی: شهرگلپایگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
4 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی : شهر بابلسر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
6 بررسی نقش بزرگان ادب و عرفان درتوسعه گردشگری فرهنگی مطالعه موردی شهرتاریخی بسطام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
7 بررسی نقش عوامل مؤثر بر عدم تحقق پذیری طرح های جامع شهری (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 سرمایه اجتماعی، شهرنشینی هوشمند و اقتصاد سیاسی (مطالعه ی موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
9 نقش مشاهیر بزرگ ادب و عرفان در جذب توریست به بسطام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری