دکتر حجت اقبال

دکتر حجت اقبال دانشگاه تبریز

دکتر حجت اقبال

Dr. Dr. Hojjat Eghbal

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of Antibacterial Properties of Essential Oil of Malva Sylvestris Collected from Meshkinshahr on Common Bacteria of Oral Infection and Comparison with Chlorhexidine Mouthwash (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 4
2 بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصارههای هیدروالکلی پونه، نعناع، مرزه و مخلوط های دوگانه و سه گانه آنها علیه تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گزنه (Uritica dioica L.)، پونه (Mentha longifolia L.) و شنگ (Tragopogon collinus) جمع آوری شده از مناطق رویشی مشگین شهر و مقایسه اثر درمانی مخلوط آن ها با داروی سیپروفلوکساسین علیه باکتری های شایع عفونت مجاری ادراری (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی خاصیت آنتی باکتریال مخلوط اسانس گیاهان دارویی پنیرک (Malva Sylvestris) و مریم گلی (Salvia Officinalis) بر روی باکتری های شایع عفونت دهانی و مقایسه آن با دهانشویه کلرهگزیدین (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 45، شماره: 3
5 مطالعه تاثیر آنتیباکتریال اسانس مریمگلی (Salvia officinalis) و مقایسه آن با داروی کلرهگزیدین بر روی عوامل باکتریایی حفره دهانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L) در منطقه رویشی ارسباران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 ارزیابی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.) در منطقه رویشی مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
3 بررسی اثر آنتی اکسیدان عصاره و اسانس گیاه دارویی ختمی بر سلو لهای کبدی موش نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4 بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی به لیمو (.Lippia citriodora H.B.K) منطقه مشکین شهر و خاصیت ضد میکروبی آن علیه باکتری های عامل عفونت تنفسی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره های هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus)، پونه (.Menthe longifolia L) و ریحان (Ocimum basilicum) و مقایسه اثردرمانی آن با داروی سیپروفلوکساسین علیه باکتری های شایع جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 بررسی روشهای مختلف خشک کردن شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و اثرات درمانی گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
7 بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 بررسی فیتوشیمیایی تیره نعناعیان با تأکید بر گیاه دارویی بادرنجبویه و متابولیت سیترونلال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 بررسی فیتوشیمیایی دهانشویه گیاهی حاوی عصاره های (.Thymus vulgaris L) و (.Salvadora persica L) و اثرات بیولوژیکی آنها بر دهان و دندان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
10 بررسی فیتوشیمیایی عصاره آبی گیاه شنگ (Tragopogon collinus) جمعآوری شده از منطقه رویشی مشگینشهر و تاثیر ضد میکروبی غلظتهای مختلف آن بر روی برخی از باکتریهای شایع دهان و دندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
11 بررسی فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی گزنه (Uritica dioica L.) جمع آوری شده از منطقه رویشی مشگین شهر و اثرات ضد میکروبی آن بر روی برخی از باکتریهای شایع دهان و دندان و مقایسه با داروی نیستاتین و کلرهگزیدین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
12 بررسی گیاه دارویی سرخارگل با تأکید بر عمده ترین ترکیبات شیمیایی و ویژگی های فارماکولوژیکی آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی ویژگیها و کاربرد برخی از شیرین کننده های جایگزین شکر در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
14 بزرسی ترکیبات تشکیل دهنده و اثزات فارماکولوژیکی گیاه دارویی گل راعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 پروبیوتیک ها و اثرات سلامت بخش آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
16 تاثیر نوع بسته بندی در صادرات انواع گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 شناسایی ژن های جدید و مورد هدف برای مطالعه ی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی و معطر (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
18 شناسایی و بررسی اجزا تشکیل دهنده اسانس و عصاره گیاه دارویی گزنه Urtica dioicaو اثرات فارماکولوژیکی آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
19 شیرین کننده های جایگزین و محلول های حجم دهنده در تولید شکلات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
20 شیرین کننده های مصنوعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
21 مطالعه اثر عصاره های هیدروالکلی گیاهان دارویی مریم گلی ( Salvia officinalis) و کاسنی (Cichorium intybus ) جمع آوری شده از مناطق رویشی مشکین شهر بر تغییرات HDL و LDL سرمی در موش های آزمایشگاهی دیابتی شده (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
22 مطالعه تاثیر آنتی باکتریال اسانس بابونه بیشه زاری (Anthemis triumfetti L) و مقایسه آن با داروی کلرهگزیدین بر روی برخی از باکتری های شایع عفونت دهانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
23 مطالعه تاثیر درمانی پماد GDR حاوی عصاره گیاهان دارویی بر سوختگی پوستی در رت و مقایسه آن با داروی سیلورسولفادیازین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
24 مطالعه فیتوشیمیایی عصاره پونه (Mentha longifolia L.) منطقه رویشی مشگین شهر و تاثیر آنتی باکتریال آن بر روی باکتریهای شایع دهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
25 مطالعه همبستگی عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ژنوتیپ های مختلف گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 معرفی گیاه دارویی بابونه Matricaria Chamonail با تاکید بر متابولیت های ثانویه و خواص فارماکولوژی آن در منطقه رویشی مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
27 میدان الکتریکی پالسی و کاربردهای آن در مواد غذایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی