دکتر عبدالرسول رنجبران

دکتر عبدالرسول رنجبران دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر عبدالرسول رنجبران

Dr. Abdolrasoul Ranjbaran

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Reliable Fracture Mechanics (دریافت مقاله) نشریه بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی: نظریه و کاربرد دوره: 3، شماره: 1
2 آیین نامه عام برای طراحی عضوهای فولادی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 1
3 اصول فلسفه تغییر حالت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 5، شماره: 1
4 Golden Equations for Dynamic Characteristics of Beam-Spring Systems (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 3
5 باز بینی، کشف و اصلاح خطای معرفتی در آیین نامه های طراحی سازه های فولادی کانادا، ایالات متحده آمریکا و ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 5
6 بررسی پایداری شیب های خاکی با منحنی فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 4
7 پایداری بر اساس فلسفه تغییر حالت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 6
8 روش عام تحلیل بیماری های واگیر دار (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 1
9 ساخت و تنظیم منحنی طراحی برای تیر فولادی بر اساس فلسفه تغییر حالت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 1
10 ساخت و تنظیم منحنی طراحی برای ستون فولادی بر اساس فلسفه تغییر حالت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 1
11 مکانیک شکست بر اساس فلسفه تغییر حالت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 6
12 منحنی احتمال عام فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 1
13 منحنی شکنندگی و فلسفه تغییر حالت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 2
14 منحنی فارسی دگر سنگ آسیای علم (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 1
15 منحنی فارسی، الف بای جدید برای تصمیم گیری در بر رسی پدیده های طبیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 2
16 نگرشی نو در پایداری دینامیکی سازه (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 6
17 یک خدا یک جهان یک فلسفه، فلسفه تغییر حالت (فتح) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با فلسفه تغییر حالت (فتح) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
2 ارائه روش نوین به منظور محاسبه فرکانس های تیر ترک خورده براساس تئوری کلاسیک بااستفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادی به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی در تراز عملکرد ایمنی جانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمانهای فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای درنظر گرفتن جهت اثرزلزله برساختمان های فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
6 ON THE VERTICAL VIBRATION OF HIGH-RISE BUILDINGS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن آرمه در برابر برش با استفاده از کامپوزیت های FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
8 بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی پارامترهای موثر برمقاومت نهایی تیرهای عمیق بابتن سبک تحت اثربارگذاری استاتیکی روی وجه فوقانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 بررسی تاثیر پارامتر جهت قوس دیوار در مقاومت دیوار های بتنی در برابر بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی تأثیر پارامتر ضخامت قالب بتنی در مقاومت دیوارهای بتنی در برابربارگذاری انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
12 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبک با مقاومت بالا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
13 بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی بتن سبک بامقاومت بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
14 بررسی دیوار برشی فلزی در سازه های بتنی به روش زمان دوام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
15 بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی رفتارغیرخطی قاب بتنی با دیواربرشی فاصله دار به روش زمان دوام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بهینه سازی طراحی سازه های فضا کار با استفاده از الگوریتم جستجوی افشان و مقایسه با عملکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 تابع احتمال برای ساخت بهینه منحنی شکنندگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن مسلح :مقایسه عددی و تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
20 تحلیل دینامیکی تیر ترک خورده با استفاده از سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی در سازه های مجاور گسلهای فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
21 تحلیل دینامیکی تیرترک خورده با استفاده ازسیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و ماتریس جرم اصلاح شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 تحلیل رفتارقاب بدون کمانش BRBF بااستفاده ازروش فزاینده دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 تعیین اندیس های خرابی سازه ی بتنی با روش زمان دوام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تعیین طیف خطر یکنواخت برای گستره شیراز با استفاده از نتایج تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
25 تعیین طیف طرح برای گستره شیراز با استفاده از طیف خطر یکنواخت تعیین شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
26 تولید شتاب نگاشت های مصنوعی برای عسلویه استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
27 کمانش ستون غیر منشوری ترک دار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 مدل سازی و مقاوم سازی دیواربنایی با استفاده ازتسمه های فولادی قائم یک طرفه و دوطرفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
29 مطالعه رفتارلرزه ای سازه های نگهدارنده لوله درپتروشیمی های پارس جنوبی درحالت جداسازی پایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری